Audyty behawioralne

img

Formularze audytów

Wszystkie narzędzia i metody właściwego dla organizacji sposobu prowadzenia audytu behawioralnego ustalamy wcześniej i wypracowujemy w formie doradztwa. Dzięki temu podczas szkolenia możemy komunikować utworzone wcześniej zasady: kto przeprowadza audyt, z jaką częstotliwością, a także: treść formularza przeprowadzenia audytu i istotę dokumentacji, oraz sposób jej wykorzystania.

Rezultaty

  • uczestnicy otrzymają formularze prowadzenia audytów behawioralnych dla wskazanych stanowisk,
  • uczestnicy znają metodologię zapisu i wykorzystania obserwacji audytowych,
  • uczestnicy są świadomi sposobów prowadzenia i komunikowania audytów,
  • uczestnicy wiedzą, jak prowadzić rozmowy audytowe zarówno w sytuacji abstrakcyjnej, jak i bezpośrednio związanej z wykonywaną pracą.
Inne szkolenia dla Przemysłu


 

TTT (Train The Trainers)

Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy poznają i zrozumieją specyfikę uczenia się dorosłych. Przez całe szkolenie uczestnicy będą pracować z...

 

Instruktaż stanowiskowy

Jak skutecznie wdrażać nowych pracowników w obowiązki? Instruktaż stanowiskowy pozwala rozwinąć umiejętności pracowników i trenerów w...

 

Przywództwo sytuacyjne

Symulacja biznesowa „Gorączka złota”- dzięki doświadczeniu w pracy w dynamicznie zmiennym środowisku widoczna jest efektywność stylów...