Budowanie zaangażowania i motywowanie pozafinansowe

img

GRA: Motywatory

Skuteczne motywowanie pracowników to klucz do efektywnej pracy zespołu. Rozgrywka Motywatorów pokaże uczestnikom szkolenia, jak sprostać temu wyzwaniu. Mechanika gry opiera się na...

Rezultaty

  • uczestnicy rozumieją rolę menedżera jako osoby budującej zespół i dbającej o długofalowy wynik grupy,
  • uczestnicy znają i rozumieją sens budowania autorytetu w zespole  w oparciu o zasady, kompetencje i wartości,
  • uczestnicy potrafią formułować zasady językiem zachowań,
  • uczestnicy potrafią przeprowadzić według schematu exposé menedżerskie,
  • uczestnicy wiedzą, jak egzekwować zasady,
  • uczestnicy są w stanie chwalić i upominać w oparciu o model 3K. 
Inne szkolenia w Akademii Menedżera


Practise

Rozwiązywanie konfliktów

Dzięki temu szkoleniu z grą Czarna Inez uczestnicy uświadomią sobie następstwa podejmowanych działań, sytuację konfliktu interesów oraz wypracują...

 

Style i techniki przywódcze

To szkolenie uświadomi uczestnikom ich rolę jako liderów oraz wskaże różnorodność działań rozwojowych, jakie mają do dyspozycji. W pierwszy...

 

Zarządzanie potencjałem pracowników

To szkolenie pozwoli uczestnikom zmierzyć się z kwestią rozwoju swoich podwładnych. Poznają model GROW oraz inne narzędzia indywidualnego rozwoju...