Business Model Innovation

W tym programie zdobędziesz umiejętności i wiedzę potrzebną do rozpoczęcia ulepszania swojej firmy, poznając przykłady z życia wzięte od innych przedsiębiorców, innowatorów i wiodących ekspertów w zakresie innowacji modeli biznesowych.

W trakcie programu Business Model Innovation uczestnicy poznają różne modele biznesowe i sposoby ich tworzenia. Omawiane są podstawowe narzędzia opracowywania takich modeli, również z uwzględnieniem wartości dla klientów i rozwoju firmy. Następnie modele biznesowe są testowane w skrajnych warunkach, by zrozumieć jak przewidywać zmiany i jak wykorzystać sukces danego modelu.

Wiedza:

 • Historia i znaczenie modelu biznesowego
 • Opracowanie i udoskonalenie kanwy modelu biznesowego
 • Proces rozwoju klienta
 • Wyraźna identyfikacja 24 różnych Modeli Biznesowych
 • Metodologia Lean startup
 • Finansowe czynniki modeli biznesowych
 • Studia przypadków i aktualne przykłady firm, które wprowadziły innowacje w swoich modelach biznesowych

Rezultaty:

 • uczestnicy dowiadują się dlaczego modele biznesowe mają znaczenie i jakie narzędzia mogą pomóc w unowocześnianiu modelu biznesowego
 • uczestnicy wiedzą, jak zaprojektować nowy model biznesowy w ustrukturyzowany sposób
 • uczestnicy potrafią ocenić odporność modelu biznesowego na trendy i niepewność
 • uczestnicy ćwiczą tworzenie mapy drogowej innowacji modelu biznesowego z konkretnymi działaniami
 • uczestnicy sprawdzają, jak rozwijać swój biznes dzięki innowacjom modelu biznesowego

Etapy wsparcia

Faza I

 1. Kick-Off Meeting:
  1. Uzgodnienie zakresu prac
  2. Dopasowanie podejścia
  3. Przygotowanie zespołu
  4. Przygotowanie harmonogramu
 2. Analiza Obecnej Sytuacji Firmy

Ćwiczenie „Kill the Company” jako narzędzie analizy:

 1. Przedstawienie ćwiczenia i jego celów
 2. Podział na grupy i przeprowadzenie ćwiczenia
 3. Zebranie feedbacku od wszystkich grup i identyfikacja kluczowych zagrożeń
 4. Analiza wyników ćwiczenia i wyciągnięcie wniosków dla obecnej sytuacji firmy
 5. Określenie działań zaradczych na najważniejsze zidentyfikowane zagrożenia

Faza II

 1. Analiza potencjału:
  1. Analiza strategiczna
  2. Czynniki sukcesu
  3. Scenariusze rozwoju
 2. Tworzenie/Przeformułowanie Modelu Biznesowego:
  1. Wprowadzenie do modelu biznesowego (definicja, cel i znaczenie)
  2. Analiza obecnego modelu biznesowego firmy
  3. Identyfikacja obszarów do innowacji i optymalizacji
  4. Warsztat na temat propozycji wartości
  5. Definiowanie segmentów klientów i kanałów dystrybucji
  6. Opracowywanie struktur kosztów i strumieni przychodów
  7. Planowanie kluczowych zasobów, działań i partnerstw

Faza III

 1. Opcje Strategiczne:
  1. Wizja strategiczna
  2. Ukierunkowanie strategiczne
 2. Rekomendacje Rozwojowe:
  1. Przedstawienie wyników modułu modelu biznesowego
  2. Dyskusja i wybór opcji strategicznych

Faza IV

 1. Planowanie Strategii:
  1. Wizja strategiczna
  2. Wartości firmy
  3. Określenie filarów strategii
  4. Określenie celów strategicznych (OKR)
 2. Operacjonalizacja Strategii:
  1. Wybór tematów strategicznych
  2. Balanced Scorecard (BSC)
  3. Cele oraz wskaźniki KPI
  4. Opracowanie mapy strategicznej
  5. Przygotowanie do kaskadowania celów

Faza V

 1. Planowanie Inicjatyw Strategicznych:
  1. Przygotowanie Planu Strategicznego
  2. Zaplanowanie i wybór inicjatyw
  3. Analiza ryzyk projektowych
  4. Przygotowanie kart projektów
  5. Podział odpowiedzialności i zasobów
  6. Przygotowanie harmonogramu projektów
 2. Ukierunkowanie strategiczne firmy:
  1. Zakomunikowanie strategii
  2. Przygotowanie modelu zarządzania
  3. Opracowanie planu
   strategicznego
INNE SZKOLENIA W AKADEMII EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ
SZKOLENIE

Radzenie sobie ze stresem

Uczestnicy poznają metodę racjonalnej terapii zachowań. Zajmą się m.in. takimi zagadnieniami jak biologiczne i psychologiczne mechanizmy powstawania stresu…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie sobą w czasie

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakimi kryteriami powinni kierować się podczas wykonywania zadań. Pomoże im w tym gra szkoleniowa Twój…

5
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy zadadzą sobie pytanie, co muszą zrobić, żeby feedback był prostszy i nieobciążający emocjonalnie. Odpowiedź na to pytanie…

5