Dzień kultury bezpieczeństwa

Wydarzenie składa się z trzech modułów: rozgrywki gry Licho Nie Śpi, quizu nt. bezpieczeństwa w pracy oraz sesji fizjoterapeutycznych.

Podczas eventu uczestnicy będą nie tylko zbierać punkty i wygrywać nagrody, lecz także uświadomią sobie, jakie znaczenie ma kultura bezpieczeństwa w każdej organizacji. Uczestnicy będą mieli także okazję zadbać o swoje zdrowie i skojrzystać z indywidualnych sesji masażu z fizjoterapeutą. Całość wydarzenia ma charakter modułowy, zatem wszystkie elementy oferty są opcjonalne.

Licho Nie Śpi- Gra szkoleniowa dotycząca kultury bezpieczeństwa w pracy

Cele:
• zwiększenie świadomości potrzeby budowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy
• zwiększenie świadomości konsekwencji nieprzemyślanych i ryzykownych zachowań
• zwiększenie świadomości odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje oraz innych ludzi

Quiz wiedzy o kulturze bezpieczeństwa

Cele:
• zaznajomienie uczestników z praktykami kultury bezpieczeństwa w zajmujący sposób
• drużynowa rywalizacja w atrakcyjnej formule
• szerzenie wiedzy dotykającej tematyki BHP

Sesje fizjoterapeutyczne

Cele:
• redukcja stresu i relaksacja
• promocja profilaktyki zdrowia jako elementu kultury bezpieczeństwa
• edukacja w zakresie poprawy ergonomii pracy, dostosowania stanowiska pracy i redukcji złych nawyków

GRA: Licho Nie Śpi

Czy warto pozwolić sobie na drobne ryzyko w imię lepszego wyniku? Jak kończy się praca, gdy nie poświęcamy uwagi na sprawdzenie warunków BHP? Czy można przewidzieć potencjalne wypadki?…

INNE SZKOLENIA DLA PRZEMYSŁU
SZKOLENIE

Audyty behawioralne

To szkolenie jest podzielone na część warsztatową oraz praktyczną w miejscu pracy. Podczas pierwszej części, w trakcie ćwiczeń warsztatowych, uczestnicy…

5
SZKOLENIE

Przywództwo dla bezpieczeństwa

W trakcie pierwszego dnia uczestnicy dzięki grze szkoleniowej Ostatnia Wyprawa uświadomią sobie procesy stojące za tolerancją ryzyka oraz swoją…

5
SZKOLENIE

Instruktaż stanowiskowy

Jak skutecznie wdrażać nowych pracowników w obowiązki? Instruktaż stanowiskowy pozwala rozwinąć umiejętności pracowników i trenerów w…

5