Integracja Online FAQ

1. Z jakich narzędzi online korzystamy?

 Korzystamy z Zoom, Clickmeeting, Microsoft Teams, Whereby, Google Meet, Padlet, Kahoot, AWW App, Mentimeter.

2. Czy aplikacje trzeba instalować na komputerach?

 Nie trzeba ich instalować, wszystkie aplikacje dostępne są z poziomu przeglądarki internetowej.

3. Dla kogo adresowany jest ten produkt Integracja Pracowników Online?

 Do wszystkich pracowników. Jednak przy organizacji takich wydarzeń współpracujemy najczęściej z menedżerami, przedstawicielami HR, osobami odpowiedzialnymi za well-being w firmach lub event managerami.

4. Na jakie okazje nadaje się Integracja online?

 okazje specjalne: spotkania zespołu, świętowanie sukcesów,

  • spotkania świąteczne,
  • bez okazji – w sytuacji przedłużonej pracy zdalnej jako miejsce zastępujące firmową kuchnię/palarnię – żeby spędzić czas ze współpracownikami bez rozmów o pracy,
  • spotkania zapoznawcze dla zespołów utworzonych w realiach pracy zdalnej.

5. Jaki jest czas trwania wydarzenia?

 Proponujemy od godziny do 6 godzin (możemy przygotować też cały dzień, lecz nie jest to komfortowe dla uczestników). Nie oznacza to jednej aktywności trwającej 6 godzin, tylko zestaw aktywności o różnym czasie trwania, które łączy się ze sobą dla uzyskania konkretnego efektu. Do czasu dłuższych eventów doliczane są przerwy, niezbędne dla uczestników.

6. Jaki jest czas trwania poszczególnych aktywności?

 Od 20 do 70 minut, każdy event składa się z kilku aktywności łączonych pod kątem dopasowania do potrzeb klienta. Czas trwania całego eventu zawiera niewielki bufor związany z kwestiami technicznymi – w przypadku większych problemów (np. opóźnienia logowania większej grupy uczestników) wydarzenie może się przedłużyć względem deklarowanej długości. W skrajnych przypadkach może to się wiązać z rezygnacją z któregoś z modułów.

7. Jak wiele osób może uczestniczyć jednocześnie w evencie?

 Liczba uczestników jest zasadniczo dowolna, z zastrzeżeniem, że w celu zwiększenia interaktywności i poziomu integracji duże grupy uczestników dzielimy na mniejsze podgrupy (każdą z nich opiekuje się jeden trener).

8. Jak duże są grupy uczestników?

 Wielkość takich podgrup zależna jest od oczekiwanego poziomu zaopiekowania uczestników oraz ewentualnego omówienia merytorycznego aktywności integracyjnych.

  • Jeżeli chcemy przeprowadzić integrację opartą o dużą ilość moderowanych dyskusji i/lub rozbudowane omówienie, to optymalnie są grupy 10-12 osobowe (polecane np. do Gry wywiadów czy pogłębione Poszukiwany/Poszukiwana). Uczestnicy będą mieć więcej możliwości interakcji i lepsze zaopiekowanie trenerskie.
  • Jeżeli chcemy standardowego przebiegu wydarzenia, dobrze sprawdzają się grupy do 20 osób – sprawdzą się tu wszystkie nasze aktywności.
  • Jeżeli nie zależy nam na dyskusjach grupowych ani omówieniach (czas wypowiedzi dla każdego uczestnika w grupie 30-osobowej jest o wiele mniejszy niż 10-osobowej), to można prowadzić integrację w grupach 30-35 osobowych. Interwencje trenerskie są zminimalizowane, aktywności dobierane są pod kątem krótszych instrukcji (polecane np. Pixel art, Zabawa słowami).

Do wydarzeń z dużą liczbą uczestników istnieje możliwość dołączenia części wspólnej (np. oficjalnego otwarcia eventu) lecz cechuje się ona niską interaktywnością – ma kształt ogólnego wystąpienia, wspieranego np. dyskusją na czacie czy miniquizem. 

9. Jaka jest orientacyjna cena eventu?

 Cena eventu ustalana jest indywidualnie. Związana jest przede wszystkim z:

  • liczbą osób na wydarzeniu, co bezpośrednio wpływa na liczbę trenerów zajmujących się obsługą eventu,
  • czasem trwania,
  • językiem, w jakim prowadzone będzie spotkanie.

10. Jak wygląda dobór aktywności?

 Aktywności należą do trzech ścieżek wskazujących na ogólny charakter poszczególnych modułów. Można jednak swobodnie wybierać aktywności z różnych ścieżek, aby dopasować event do potrzeb swojej grupy. Polecamy rozmowę z opiekunem klienta, który na podstawie zgromadzonych danych (przede wszystkim czasu trwania, liczby uczestników i oczekiwań wobec atmosfery wydarzenia) przedstawi listę dostępnych modułów oraz przygotuje propozycję wyglądu eventu dostosowaną do oczekiwań klienta.

11. Czy wysyłamy jakieś materiały do uczestników?

 Nie, nasze eventy mają formę w pełni wirtualną. Uczestnicy mogą brać udział w wydarzeniu z dowolnej lokalizacji, o ile mają dostęp do komputera z Internetem.

12.Czy Escape Room jest w pełni wirtualny?

 Tak, rozgrywka Escape Roomu odbywa się za pomocą naszej dedykowanej strony internetowej, nie wymaga żadnej fizycznej aktywności uczestników.

13. Czy uczestnicy muszą mieć jakiś specjalny sprzęt?

 Nie, wystarczy dostęp do komputera z Internetem i działający mikrofon. Zalecamy też podczas trwania wydarzenia korzystanie z kamer – w końcu zależy nam na integrowaniu uczestników.

14. Czy uczestnicy mogą rywalizować między sobą?

 Tak, część naszych modułów wymaga podziału na mniejsze grupy (np. 4-8 osób), które mogą rywalizować ze sobą i gromadzić punkty za poszczególne aktywności w trakcie całego spotkania. Nie polecamy jednak tego rozwiązania jako sposobu na integrację nowych czy słabo znających się zespołów – sprawdzi się raczej jako rozrywka dla dobrze znających się ekip.

15. Czy każdy uczestnik musi być zaangażowany w całość wydarzenia?

 Zalecamy uczestnictwo w całości. Niektóre aktywności (np. Wirtualny Escape Room) wymagają stałej liczby osób w drużynach przez cały czas trwania modułu i pełnego zaangażowania wszystkich uczestników. Są też moduły bardziej odporne na znikanie uczestników, np. Pixel art czy Metafora zespołu, w których nie wszyscy uczestnicy muszą być w pełni zaangażowani w przebieg. Aby jednak uzyskać integracyjny efekt wydarzenia zalecamy zaangażowane uczestnictwo podczas całego eventu.

16. Czy organizator powinien się w jakiś sposób przygotować do eventu?

 Zalecamy test techniczny przed wydarzeniem, w celu sprawdzenia, czy nie ma problemów z wybraną platformą komunikacyjną i czy zasoby internetowe, z których korzystamy, nie są blokowane przez zabezpieczenia IT.

17. Czy posiadamy aktywności odpowiednie do świątecznych spotkań firmowych?

 Tak, kilka z modułów aktywności może być utrzymanych w klimacie świątecznym. Proponujemy: Poszukiwany/Poszukiwana, Metaforę zespołu, Pixel art, Analityczne rysowanie oraz nową fabułę aktywności w stylu Escape Room – Uratuj Świętego Mikołaja.