01 października 2019

Profesjonalna kadra zarządzająca. Jak stworzyć skuteczny zespół?

Zdjęcie główne

Efektywny menedżer to efektywny zespół – dążąc do tego, by pracownicy w organizacji działali skutecznie i wydajnie, warto zadbać o odpowiedni rozwój kadry zarządzającej. Szczególnie kierownictwa średniego i niskiego szczebla, które często bywa w tym aspekcie zaniedbywane. Wymaga to działań na poziomie organizacyjnym – takich, które zwiększą gotowość menedżerów do przyjmowania odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Wymaga też działań, które doprowadzą do tego, że menedżerowie średniego i niskiego szczebla lepiej poradzą sobie z zarządzaniem i podnoszeniem efektywności zespołu.

 Błażej Płaczynta-Brudnik

 

Skuteczny menedżer – świadomy menedżer

 
Skomplikowana sytuacja rynkowa i potrzeba wprowadzania dynamicznych zmian powodują, że nawet kompetentni top menedżerowie często nie są dziś w stanie działać inaczej niż szeroko delegując zadania. Delegowanie to konieczność i zarazem trudność, z jaką muszą się mierzyć pracownicy niższych szczebli. Jednym z wyzwań, przed którym stają organizacje, jest więc stworzenie warunków, w których menedżerowie średniego i niskiego szczebla byliby gotowi przyjmować delegowane im zadania i brać większą odpowiedzialność za własne działania. Co może się do tego przyczynić? Bez wątpienia: ogólny wzrost świadomości biznesowej, wiedza na temat pracy organizacji, a także znajomość dobrych praktyk stosowanych w organizacji.

 
Menedżerowie powinni dobrze znać i rozumieć cele, jakie stawia przed nimi praca w organizacji. I tym samym podejmować decyzje z myślą o konsekwencjach, jakie te niosą dla firmy. Jak o to zadbać? Służą temu między innymi różnego rodzaju szkolenia i wyjazdy studyjne, których celem zachęcenie menedżerów do realizacji kolejnych projektów przy zachowaniu większej uwagi na zasoby, ryzyka, które mogą wystąpić, i wpływ pojedynczych zadań na biznes.

 
Równie ważnym jest to, by menedżerowie wiedzieli, co dzieje się w organizacji. W tym celu warto usprawnić ogólny przepływ informacji, organizując spotkania kierownictwa z dyrekcją i kolejne, podczas których menedżerowie przekazują zdobytą wiedzę dalej. Podobną funkcję pełnią grupy projektowe, w ramach których menedżerowie i specjaliści z różnych działów dzielą się wiedzą na temat skutków poszczególnych działań dla różnych obszarów organizacji.

 
Wreszcie: warto stworzyć pole do wymiany doświadczeń wśród pracowników - tak by menedżerowie mogli zdobywać wiedzę na temat dobrych praktyk stosowanych w organizacji. Narzędziem, które dobrze się tutaj sprawdza, są programy mentorskie. Mentor dzieli się swoim doświadczeniem, wiedzą, stawia wyzwania i pomaga realizować cele rozwojowe; mentee (menedżer) rozwija się, stając się gotowym do przyjmowania coraz większej odpowiedzialności.

 


Skuteczny menedżer – kompetentny menedżer

 
Stworzenie odpowiednich warunków na poziomie organizacyjnym to oczywiście nie wszystko. Oprócz nich warto zadbać rozwój kompetencji menedżerskich kierownictwa średniego i niższego szczebla. W końcu to bezpośredni przełożony odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o efektywność pracowników zatrudnionych w organizacji. Powinien więc umiejętnie motywować, budować swój autorytet i odnajdywać się w różnorodnym (międzypokoleniowym) środowisku pracy.

 
Menedżerami zostają zwykle osoby awansowane z grona pracowników. To utrudnia budowanie zdrowego dystansu i autorytetu - nowi kierownicy często zbyt autorytarnie lub zbyt koleżeńsko podchodzą do swoich podwładnych. Coraz bardziej powszechnym rozwiązaniem tego problemu są 

organizowane w ramach firmy akademie menedżerskie. Akademie pomagają menedżerom budować autorytet, uczą motywować, usprawniają komunikację. Pozwalają też wypracować wspólne zasady i dokonać zmian w kulturze organizacyjnej firmy.

 


Inną trudnością jest konieczność dostosowywania się do nieustannych zmian – kolejne wyzwanie, przed którym staje dziś niemal każda organizacja. Menedżer to najbliższa pracownikowi osoba, która może zachęcić lub zniechęcić do zmiany. Warto więc nie tylko zaangażować menedżerów w realizację nowych praktyk, ale i skłaniać ich do przełamywania oporu, który pojawi się u pracowników – zachęcania ich do świadomego uczestnictwa w zmianach, stałego komunikowania ich przebiegu i zapewnienia wszelkiego rodzaju wsparcia.

 
Ostatnim aspektem, o którym warto wspomnieć, jest różnorodność pokoleniowa – menedżerowie powinni wiedzieć, jak odnaleźć się w sytuacji, w której w zespole pracują przedstawiciele różnych pokoleń. Dla przedstawicieli pokolenia X niewątpliwie istotną będzie wiedza na temat tego, jak wykorzystać entuzjazm i gotowość do zmian młodszych pracowników pokolenia Y. Dla tych drugich z kolei – wiedza dotycząca źródeł zachowania starszej kadry i sposobów radzenia sobie z odmiennymi systemami wartości.

 
Jak widać, działania tworzące kompetentny zespół menedżerski warto prowadzić dwutorowo. Z jednej strony zwiększając gotowość kadry menedżerskiej do przyjmowania odpowiedzialności i delegowanych zadań. Z drugiej - kształcąc przede wszystkim najniższą (i przy okazji wyższą) kadrę menedżerską w kierunku budowania autorytetu i podejmowania działań zwiększających zaangażowanie szeregowych pracowników.

Powiązane tematycznie


Akademia Menedżera

Akademia Menedżera to kompleksowy program szkoleniowy, który rozwija umiejętności menedżerskie osób na stanowiskach liderskich i...

Bezpłatne wydarzenia

Dowiedz się, jak wyglądają nasze szkolenia, w jaki sposób pracujemy i jak korzystamy z autorskich gier szkoleniowych. Zapisz się na wydarzenie!...

Eventy

Dla klientów, którzy stawiają na mądrą zabawę, przygotowaliśmy szereg usług o charakterze eventowym. Organizujemy eventy dla różnej...

Preloader