Komunikacja interpersonalna

img

GRA: Masz Wiadomość

By codzienna komunikacja nie była udręką, lecz pomagała w pracy... Grając w Masz Wiadomość, uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak usprawnić codzienną wymianę informacji, także tę e-mailową....

Rezultaty

  • uczestnicy wiedzą, jak przebiega proces komunikacji,
  • uczestnicy potrafią dobrać odpowiedni kanał komunikacji do celu komunikatu,
  • uczestnicy stosują najlepsze praktyki dotyczące różnych kanałów komunikacji (e-maila, telefonu, spotkania),
  • uczestnicy wypracowują indywidualne instrukcje komunikacyjne,
  • uczestnicy wiedzą, jak reagować na krytykę.
Inne szkolenia w Akademii Efektywności Osobistej


 

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy zadadzą sobie pytanie, co muszą zrobić, żeby feedback był prostszy i nieobciążający emocjonalnie. Odpowiedź na to pytanie...

 

Radzenie sobie ze stresem

Uczestnicy poznają metodę racjonalnej terapii zachowań. Zajmą się m.in. takimi zagadnieniami jak biologiczne i psychologiczne mechanizmy powstawania stresu...

 

Wywieranie wpływu

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy rozwiną umiejętność wywierania wpływu na innych. Poznają szereg technik komunikacyjnych, pozwalających im na przekonywanie...