Masz Wiadomość

img

By codzienna komunikacja nie była udręką, lecz pomagała w pracy... Grając w Masz Wiadomość, uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak usprawnić codzienną wymianę informacji, także tę e-mailową.

Gra w całości poświęcona zagadnieniu komunikacji. Uczestnicy będą wykonywać w parach różne zadania, wymieniając w tym celu rozmaite informacje. Chcąc, by ich współpraca przebiegała pomyślnie, będą musieli znaleźć wspólny język i komunikować się odpowiednią drogą. W ten sposób przekonają się, że  e-mail to dobre narzędzie do przekazywania prostych treści, a czasochłonne spotkania lepiej sprawdzają się, gdy trzeba omówić bardziej złożone kwestie. Zrozumieją też, że komunikacja w żadnym wypadku nie może zdominować ich działań, gdyż zabraknie im czasu na pracę...Efekty z gry

  • gra pokazuje, że konieczne jest dobranie odpowiedniego kanału informacji do komunikatu, 
  • gra podkreśla, że strony uczestniczące w procesie komunikacji powinny zwracać uwagę na stosowanie wspólnego i zrozumiałego kodu komunikacyjnego, 
  • gra wskazuje, że efektywność zawodowa wymaga zachowania odpowiednich proporcji pomiędzy wymianą informacji a pracę, 
  • gra pokazuje plusy i minusy przekazywania informacji podczas spotkań oraz podczas komunikacji mailowej.

Tematyka

  • komunikacja interpersonalna
  • przekazywanie i zdobywanie informacji
  • dzielenie się wiedzą
  • budowanie zespołu
  • dobór kanału komunikacyjnego
time

Czas rozgrywki

2 - 3 godziny
player

Liczba graczy

5 - 8 osób
more

Gra może być prowadzona
dla kilku grup jednocześnie.

alt
alt
alt
alt
Zobacz także


Cykl szkoleń

Akademia Efektywności Osobistej

Akademia Efektywności Osobistej to szeroki zbiór szkoleń, który rozwija kompetencje miękkie pracowników.  Umiejętności miękkie...

Szkolenie

Komunikacja interpersonalna

Uczestnicy przekonają się, jak ustalenie wspólnego kodu komunikacyjnego lub precyzja komunikatu wpływają na skuteczność komunikacji. Uświadomią to...

Gra

Informator

Czy Twoi pracownicy wiedzą, jak udzielać informacji zwrotnej innym, tak aby podnieść ich efektywność? Jeśli nie - dowiedzą się tego z rozgrywki Informatora,...