Morskie Opowieści

img

Gra składa się z czterech osobnych modułów, co daje możliwość dopasowania czasu trwania i tematu eventu do potrzeb klienta.

 

Zaginiona Mapa – czas trwania: 30 do 45 min.

Cele:
• Integracja osób z różnych poziomów zarządzania i różnych działów
• Doświadczenie budowania zespołu w oparciu o wspólny cel
• Zwiększenie świadomości uczestników przejawów faz rozwoju zespołu


Zagadnienia:
• Budowanie zespołu pod presją czasu
• Podejmowanie decyzji w zespole
• Wypracowanie wspólnych zasad działania
• Efektywna praca zespołu jako całości

 

Manewry Piratów – czas trwania: 1,5 do 2,5 godz.

Cele:
• Integracja osób z różnych poziomów zarządzania
• Doświadczenie działania menedżera i zespołu w ciągłej zmianie
• Zwiększenie świadomości skutecznej komunikacji jako narzędzia współpracy
• Ukazanie roli odpowiedzialności za zadanie – menedżer vs pracownik


Zagadnienia:
• Efektywny kod komunikacyjny między menedżerem a zespołem
• Wspieranie się zespołu w realizacji celu
• Przeciwdziałanie trudnościom, jakie mogą pojawiać się przy współpracy
• Skuteczność realizacji zadań – najlepsze praktyki

GRA: Morskie Opowieści

Zabierz swoich pracowników w niebezpieczną i pełną przygód morską przygodę, która będzie wymagać współpracy zespołowej i stawienia czoła morskim przeciwnościom....

Podbój Archipelagu – czas trwania: 1:15-2 godz.

Cele:
• Integracja osób z różnych poziomów działów w organizacji
• Doświadczenie sytuacji realizacji zadania przy zmieniających się warunkach, bez formalnego przełożonego
• Uświadomienie uczestnikom skuteczności samosterujących się zespołów
• Doświadczenie sytuacji mierzenia się z samodzielnym podejmowaniem decyzji przy równoczesnej realizacji ustalonych działań


Zagadnienia:
• Budowanie odpowiedzialności pojedynczych członków zespołu za realizację zadania
• Autonomiczne decyzje vs realizacja ustalonych działań
• Strategie zespołu
• Podejmowanie ryzyka
• Zwinność

 

Kanonada – czas trwania: ok. 1 godz.

Cele:

• Doświadczenie współpracy w zespole o zróżnicowanym poziomie kompetencji
• Doświadczenie współpracy w zadaniu o niepewnym rezultacie
• Zwiększenie świadomości konieczności komunikacji i grupowego podejmowania decyzji w czasie pracy w zmiennym środowisku

 

Zagadnienia:

• Podejmowanie decyzji taktycznych z zespole
• Emocje związane z odpowiedzialnością za niepewny rezultat
• Budowanie zespołu i podział zadań w sytuacji zróżnicowanego poziomu kompetencji

Inne Eventy


Event

Współpraca

Głównym elementem eventu będzie rozgrywka w grę szkoleniową Sojusznicy.   Gracze doświadczą w niej sytuacji, gdzie aby osiągnąć sukces...

Event

Dzień kultury bezpieczeństwa

Wydarzenie składa się z trzech modułów: rozgrywki gry Licho Nie Śpi, quizu nt. bezpieczeństwa w pracy oraz sesji fizjoterapeutycznych. Podczas...

 

Gry szkoleniowe

Jesteśmy ekspertami w projektowaniu gier szkoleniowych. Od 13 lat wymyślamy, testujemy, tworzymy i wykorzystujemy autorskie narzędzia, które...