Motywatory

img

Skuteczne motywowanie pracowników to klucz do efektywnej pracy zespołu. Rozgrywka Motywatorów pokaże uczestnikom szkolenia, jak sprostać temu wyzwaniu.

Mechanika gry opiera się na dwuczynnikowym modelu motywowania  F. Herzberga. Uczestnicy będą realizować zadania, do których przydzieli ich wylosowany spośród nich kierownik. Obserwując przebieg rozgrywki, przekonają się, które narzędzia motywacyjne i w jakich okolicznościach sprawdzają się najlepiej. Zrozumieją, że chcąc skutecznie zachęcić pracowników do działania, kierownik powinien najpierw zaspokoić ich podstawowe potrzeby, a następnie odpowiednio zmotywować. A to nie będzie proste, gdyż wymaga wiedzy na temat tego, co pobudza do pracy każdego z nich. Jednocześnie cały czas musi pamiętać o efektywności...

 Efekty z gry

  • gra wskazuje, jakie narzędzia motywacyjne sprawdzają się najlepiej w przypadku różnych pracowników, 
  • gra pozwala na uczestnikom skupić się na podstawowych potrzebach pracowników przed podjęciem działań motywujących, 
  • gra potwierdza, że właściwie stosowane narzędzia motywacyjne pomagają podnieść efektywność zespołu,
  • gra uświadamia różnicę pomiędzy satysfakcją, a motywacją pracowniczą, 
  • gra pokazuje, że jeżeli cały zespół efektywnie wykonuje swoje zadania, to kierownik może się skupić na podnoszeniu satysfakcji pracowników. 

Tematyka

  • motywowanie pracowników
  • model Herzberga w praktyce
  • zarządzanie zespołem
  • budowanie zespołu
  • narzędzia i czynniki motywacyjne
time

Czas rozgrywki

3,5 godziny
player

Liczba graczy

5 - 8 osób
more

Gra może być prowadzona
dla kilku grup jednocześnie.

alt
alt
alt
alt
Zobacz także


Cykl szkoleń

Akademia Menedżera

Akademia Menedżera to kompleksowy program szkoleniowy, który rozwija umiejętności menedżerskie osób na stanowiskach liderskich i...

Szkolenie

Budowanie zaangażowania i motywowanie pozafinansowe

Uczestnicy uświadomią sobie, jak angażują współpracowników do pracy, i jak reagują na działania innych osób. Pomoże im w tym rozgrywka...

Gra

Przepis na Autorytet

Jak zbudować autorytet menedżera w swoim zespole? Od czego zacząć? Czy w ogóle warto skupiać się na budowie autorytetu skoro nasz zespół...