Narzędzia

img

Extended DISC został stworzony przez Jukka Sappinena, który chciał stworzyć narzędzie, które będzie można zastosować nie tylko do jednostki, ale również dla całych zespołów i organizacji. 

Model swoje podstawy czerpie z teorii Carla G. Junga. Extended DISC skupia się na naturalnych reakcjach danej osoby w różnorakich sytuacjach. Bazuje na dwóch profilach: zachowań adaptowanych oraz zachowań naturalnych. 

images/Narzędzia/MindLab Support/logo support.png

Cel

Extended DISC pozwala na lepsze zrozumienie siebie, swojego sposobu funkcjonowania w świecie, a co za tym idzie poznanie i zrozumienie innych. To metodologia pozwalająca na budowanie indywidualnych strategii współpracy i komunikacji w relacjach między ludźmi; relacjach zespołowych, między sprzedawcą i klientem lub też menedżerem i jego podwładnym.

Działanie

Extended DISC jest praktycznym rozwinięciem teorii C.G. Junga opisującej funkcje poznawcze człowieka. Pozwala lepiej zrozumieć swój i innych styl funkcjonowania poprzez umiejscowienie się gdzieś na kontinuum trzech funkcji. Pierwszą z nich jest rozpoznanie, jak umiejscawiamy swoją energię w działaniu: czy bardziej ukierunkowujemy ją do wewnątrz.

Zastosowanie

  • Analiza Extended Disc jest przydatna dla każdego, kto chciałby lepiej poznać siebie szczególnie w kontekście zawodowym. Analiza i sesja feedbackowa, która jej towarzyszy skłania do refleksji i pozwala odpowiedzieć na kluczowe informacje dotyczące rozwoju osobistego. 
  • Analiza Extended Disc może dotyczyć jednostek, zespołów lub grup. 
Preloader