Narzędzia

Platforma MindLab Support to system interaktywnych usług, wspierający nauczanie stacjonarne i/lub samodzielną naukę on-line. W MindLab platformę wykorzystujemy podczas realizacji szkoleń w formie blended (część nauki odbywa się na sali szkoleniowej, część za pośrednictwem platformy)

01

Cel

Podczas szkolenia na sali skupiamy się przede wszystkim na praktycznym aspekcie omawianych zagadnień. Żeby było to możliwe, uczestnicy potrzebują jednak teoretycznego przygotowania. Materiały wprowadzające do tematu znajdą na platformie MindLab Support. Przez 20 minut oglądają filmy, animacje, czytają artykuły, rozwiązują testy – dzięki temu na szkolenie przychodzą zorientowani w tematyce, z wyrównanym poziomem wiedzy, rozumiejąc i posługując się pojęciami w ten sam sposób.Platformę wykorzystujemy także
po szkoleniu – za jej pośrednictwem trenerzy oceniają i komentują poziom wykonania zadań wdrożeniowych, a uczestnicy otrzymują dostęp do różnorodnych materiałów odświeżających i systematyzujących wiedzę. Platforma służy także jako narzędzie do indywidualnej komunikacji pomiędzy uczestnikiem szkolenia i trenerem.

02

Działanie

Każdy uczestnik szkolenia loguje się na swoje indywidualne konto, korzystając z najwygodniejszego dla niego urządzenia (np. komputer, smartfon). Materiały udostępniane są w blokach, a uczestnik zostaje o tym poinformowany mailem.

 • Przed szkoleniem uczestnik wykonuje pretest lub ankietę, zapoznaje się z materiałami wprowadzającymi.
 • Po szkoleniu uczestnik rozwiązuje zadanie wdrożeniowe i przedstawia je do oceny trenerowi, pobiera materiały szkoleniowe, rozwiązuje posttest.
 • Trzy przypominajki udostępniamy ćwiczenia i materiały, które mają z jednej strony pomóc uczestnikowi w lepszym zapamiętaniu materiału, z drugiej pomóc mu wdrożyć w pracy rozwiązania omawiane podczas szkolenia.
03

Zastosowanie

 • Przy wszystkich tematach związanych z umiejętnościami miękkimi,
 • Przy tematyce strategicznej z punktu widzenia firmy,
 • Przy rozbudowanych (długoterminowych) programach szkoleniowych.

Model Insights Discovery zakłada, że każdy człowiek jest unikatowy w swoim postrzeganiu otaczającego go świata, a co za tym idzie przyjmuje swoją własną strategię funkcjonowania w tym świecie.

Dostrzeżenie tego może być doskonałym punktem wyjścia do dalszego rozwoju pracowników, zespołów i całych organizacji. Profil Indywidualny Insights Discovery to właśnie taki punkt wyjścia, na bazie którego poznajemy własną strategię działania, a następnie uczymy się, jak rozpoznawać strategie innych ludzi. Dzięki temu możemy rozwijać własne strategie, tak by były bardziej adekwatne do celów, zespołów etc. 

01

Cel

Insights Discovery Insights Discovery pozwala na lepsze zrozumienie siebie, swojego sposobu funkcjonowania w świecie, a co za tym idzie poznanie i zrozumienie innych. To metodologia pozwalająca na budowanie indywidualnych strategii współpracy i komunikacji w relacjach między ludźmi; relacjach zespołowych, między sprzedawcą i klientem lub też menedżerem i jego podwładnym.

02

Działanie

Metodologia Insights Discovery jest praktycznym rozwinięciem teorii C.G. Junga opisującej funkcje poznawcze człowieka. Pozwala lepiej zrozumieć swój i innych styl funkcjonowania poprzez umiejscowienie się gdzieś na kontinuum trzech funkcji. Pierwszą z nich jest rozpoznanie, jak umiejscawiamy swoją energię w działaniu: czy bardziej ukierunkowujemy ją do wewnątrz. czy też na zewnątrz nas samych (Funkcja Intro- i Ekstrawersji). Drugą jest rozpoznanie systemu oceny klasyfikacji doznań pomiędzy kierowaniem się obiektywnymi kryteriami lub bardziej na subiektywnych przekonaniach (Funkcja Myślenia i Uczuć). Trzecią jest styl postrzegania świata rozpięty pomiędzy skupieniem się na obiektach i ich właściwościach a postrzeganiem bardziej poprzez dostrzeganie wzajemnych relacji między obiektami (Funkcja Doznania i Intuicji).

03

Zastosowanie

Profil indywidualny Insights Discovery Profil indywidualny Insights Discovery wykorzystujemy w różnych szkoleniach m.in.:

 • Efektywność osobista – uczestnicy poznają samych siebie i wypracowują strategie adaptowania swoich zachowań i postaw do otoczenia.
 • Efektywny zespół – uczestnicy zaglądają w strukturę grupy i obserwują siebie z perspektywy poszczególnych jej członków, dostrzegając swoją unikatową wartość dla zespołu.
 • Efektywna sprzedaż- uczestnicy rozwijają się w dwóch obszarach: samoświadomości sprzedawcy oraz typologii klientów.
 • Efektywne przywództwo- uczestnicy skupiają się na wzroście samoświadomości jako menedżerów. Przyglądają się także własnym zasobom i obszarom rozwojowym. 

Extended DISC został stworzony przez Jukka Sappinena, który chciał stworzyć narzędzie, które będzie można zastosować nie tylko do jednostki, ale również dla całych zespołów i organizacji. 

Model swoje podstawy czerpie z teorii Carla G. Junga. Extended DISC skupia się na naturalnych reakcjach danej osoby w różnorakich sytuacjach. Bazuje na dwóch profilach: zachowań adaptowanych oraz zachowań naturalnych. 

01

Cel

Extended DISC pozwala na lepsze zrozumienie siebie, swojego sposobu funkcjonowania w świecie, a co za tym idzie poznanie i zrozumienie innych. To metodologia pozwalająca na budowanie indywidualnych strategii współpracy i komunikacji w relacjach między ludźmi; relacjach zespołowych, między sprzedawcą i klientem lub też menedżerem i jego podwładnym.

02

Działanie

Extended DISC jest praktycznym rozwinięciem teorii C.G. Junga opisującej funkcje poznawcze człowieka. Pozwala lepiej zrozumieć swój i innych styl funkcjonowania poprzez umiejscowienie się gdzieś na kontinuum trzech funkcji. Pierwszą z nich jest rozpoznanie, jak umiejscawiamy swoją energię w działaniu: czy bardziej ukierunkowujemy ją do wewnątrz.

03

Zastosowanie

 • Analiza Extended Disc jest przydatna dla każdego, kto chciałby lepiej poznać siebie szczególnie w kontekście zawodowym. Analiza i sesja feedbackowa, która jej towarzyszy skłania do refleksji i pozwala odpowiedzieć na kluczowe informacje dotyczące rozwoju osobistego. 
 • Analiza Extended Disc może dotyczyć jednostek, zespołów lub grup.