Od pomysłu do realizacji: Mistrzowskie szkolenie z Design Thinking

Odkryj potęgę Design Thinking w naszym 2-dniowym warsztacie. Nauczysz się, jak stosować tę strategię do rozwiązywania problemów i tworzenia innowacyjnych produktów. Przejdź od teorii do praktyki, projektując rozwiązania, które odpowiadają rzeczywistym potrzebom użytkowników.

Co zyskasz dzięki naszemu szkoleniu?

 • Zrozumienie procesu design thinking: Nauczysz się pięciu faz design thinking: empatyzowania, definiowania problemu, ideacji, prototypowania i testowania. Każda z tych faz zostanie szczegółowo omówiona, byś mógł skutecznie je zastosować w swojej działalności.
 • Praktyczne narzędzia i techniki: Warsztat wyposaży Cię w konkretne narzędzia i techniki, które można stosować w każdym etapie procesu. Od technik zbierania informacji o użytkowniku, przez metody generowania pomysłów, aż po tworzenie prototypów i ich testowanie.
 • Rozwijanie umiejętności współpracy: Design thinking to również praca zespołowa. Przez dwa dni będziesz pracować w grupach, co pomoże Ci rozwijać umiejętności komunikacyjne i współpracy, kluczowe w każdym projekcie.
 • Realne przypadki: Skupimy się na praktycznych aspektach metodologii, analizując studia przypadków i realizując rzeczywiste projekty. To pozwoli Ci zobaczyć, jak design thinking funkcjonuje w rzeczywistości i jak może przynosić korzyści w różnorodnych kontekstach.

Dlaczego warto?

Design thinking pozwala nie tylko rozwiązywać problemy w innowacyjny sposób, ale także prowadzić do głębszego zrozumienia klientów i ich potrzeb. Metodologia ta jest stosowana przez wiodące firmy na świecie i teraz Ty również możesz ją zastosować, aby zwiększyć wartość oferowanych przez siebie produktów i usług.

Moduł 1: Wprowadzenie do Design Thinking

Wprowadzenie do Design Thinking rozpocznie się od prezentacji definicji i historii podejścia. Następnie omówimy etapy procesu, pokazując, jak każdy z nich przyczynia się do rozwoju innowacyjnych rozwiązań. Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć przykłady efektywnego stosowania Design Thinking w różnych branżach.

Cele:

 • Zrozumienie filozofii i etapów Design Thinking.
 • Poznanie korzyści wynikających z zastosowania metodyki.
 • Wdrożenie myślenia projektowego w codzienne zadania.
 • Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i analizy problemów.
 • Zrozumienie roli empatii w procesie projektowania.
 • Adaptacja Design Thinking do różnych kontekstów biznesowych i osobistych.

Zagadnienia:

 • Definicja i historia Design Thinking.
 • Przegląd etapów: empatia, definiowanie problemu i wyzwania, ideacja, prototypowanie, testowanie.
 • Przykłady zastosowania Design Thinking w różnych branżach.

Moduł 2: Empatia – Zrozumienie użytkownika

W module budowania empatii uczestnicy nauczą się, jak zbierać informacje bezpośrednio od użytkowników za pomocą wywiadów i obserwacji. Przećwiczymy techniki zadawania pytań oraz analizy zebranych danych, aby jak najlepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania użytkowników. Moduł zakończy się pracą grupową, podczas której uczestnicy spróbują zdefiniować główne problemy do rozwiązania.

Cele:

 • Nauczenie technik zbierania informacji o użytkownikach.
 • Rozwój umiejętności budowania empatii z użytkownikami.
 • Zastosowanie zdobytej wiedzy do zdefiniowania kluczowych problemów.

Zagadnienia:

 • Techniki wywiadów i obserwacji.
 • Analiza potrzeb i oczekiwań użytkowników.
 • Wykorzystanie narzędzi analitycznych do zrozumienia danych użytkowników.
 • Mapa empatii i persony użytkowników wraz badaniami etnograficznymi

Moduł 3: Ideacja – Generowanie pomysłów

Ten moduł skupia się na technikach ideacji takich jak burza mózgów, SCAMPER i mapy myśli. Uczestnicy nauczą się, jak generować i selekcjonować pomysły, aby wybrać te najbardziej obiecujące. Praktyczne ćwiczenia pozwolą na eksperymentowanie z różnymi technikami, co umożliwi uczestnikom rozwinięcie własnych, kreatywnych rozwiązań.

Cele:

 • Rozwinięcie umiejętności twórczego myślenia.
 • Nauczenie efektywnych technik generowania pomysłów.
 • Umiejętność selekcji i oceny pomysłów.

Zagadnienia:

 • Burza mózgów, SCAMPER, mapy myśli.
 • Wybór i ocena pomysłów.
 • Skuteczne narzędzia wspomagające proces ideacji.

Moduł 4: Prototypowanie i testowanie

Ostatni moduł skupi się na prototypowaniu. Uczestnicy dowiedzą się, jak przekształcić pomysły w testowe modele produktów czy usług. Następnie nauczą się metod testowania tych prototypów i zbierania opinii, co jest kluczowe dla dalszego rozwoju produktu. W trakcie tego modułu uczestnicy będą pracować nad stworzeniem własnych prototypów i przetestują je, uzyskując bezpośredni feedback od grupy.

Cele:

 • Nauczenie, jak tworzyć i testować prototypy.
 • Zrozumienie, jak iteracja wpływa na ostateczne rozwiązania.
 • Rozwój umiejętności zbierania i wykorzystania feedbacku od użytkowników.

Zagadnienia:

 • Budowanie prototypów z różnych materiałów.
 • Metody testowania i zbierania feedbacku.
 • Analiza wyników testów i iteracyjne ulepszanie prototypów.
INNE SZKOLENIA W AKADEMII EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ
SZKOLENIE

Radzenie sobie ze stresem

Uczestnicy poznają metodę racjonalnej terapii zachowań. Zajmą się m.in. takimi zagadnieniami jak biologiczne i psychologiczne mechanizmy powstawania stresu…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie sobą w czasie

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakimi kryteriami powinni kierować się podczas wykonywania zadań. Pomoże im w tym gra szkoleniowa Twój…

5
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy zadadzą sobie pytanie, co muszą zrobić, żeby feedback był prostszy i nieobciążający emocjonalnie. Odpowiedź na to pytanie…

5