Pali się!

img

Praca nad wspólnym projektem, pod presją czasu. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji? Gra Pali się! przyniesie odpowiedzi na wiele pytań, które towarzyszą pracy zespołowej.

Pali się! to świetne narzędzie szkoleniowe dla wszystkich, którzy potrzebują rozwinąć kompetencję koordynowania działań w ramach pracy zespołowej. Uczestnicy rozgrywki, współpracując ze sobą, muszą szybko i sprawnie zrealizować określone cele. Podejmując wspólne działania, mogą zaobserwować, że skuteczna współpraca jest możliwa tylko wtedy, kiedy każdy członek zespołu: zna cel projektu, dobrze wie, co powinien robić, podejmuje decyzje i informuje innych o postępach. A planując kolejne działania: uwzględnia działania reszty, przewiduje, do czego mogą doprowadzić i jak inni na nie zareagują.Efekty z gry

 • gra pozwala doświadczyć konieczności współpracy pod presją czasu, 
 • gra wskazuje na istotę świadomości swojej roli w procesie i skuteczne komunikowanie swoich zamierzeń pozostałym członkom zespołu, 
 • gra pokazuje znaczenie racjonalnego i przemyślanego dysponowania zasobami, 
 • gra uczy dobrych praktyk w zakresie planowania działań,
 • gra uczula na zależność planowania własnych działań od decyzji podejmowanych przez resztę zespołu,
 • gra uczula na konieczność przewidywania możliwych konsekwencji podjętych działań. 

Tematyka

 • zarządzanie projektami
 • planowanie pracy zespołu
 • harmonogramowanie
 • ustalanie priorytetów
 • koordynowanie działań

Jesteś zainteresowany szkoleniem z tą grą?

Zapraszamy do kontaktu

time

Czas rozgrywki

2,5 - 5 godzin
player

Liczba graczy

4 - 7 osób
more

Gra może być prowadzona
dla kilku grup jednocześnie.

alt
alt
alt
alt
Zobacz także


Cykl szkoleń

Akademia Zespołu

Akademia Zespołu została stworzona specjalnie dla osób, które pracują w zespołach i na co dzień muszą radzić sobie z wyzwaniami płynącymi z...

Szkolenie

Efektywny zespół

To szkolenie będzie pogłębioną kontynuacją analizy gry. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób jako zespół mogą usprawnić swoje działania....

Gra

Kooperacja

Współpracować? Może lepiej działać na własną rękę? Co i w jakich sytuacjach leży w naszym interesie? Rozgrywka Kooperacji to interesująca lekcja...