Planowanie i organizacja czasu pracy

img

GRA: Wyścig z Czasem

Wiele zadań, niewiele czasu, energia, która nie zawsze dopisuje, niespodziewane wrzutki... Rozgrywka Wyścigu z Czasem pokazuje, jak efektywnie pracować w różnych warunkach...

Rezultaty

  • uczestnicy mają wiedzę na temat najlepszych zasad dotyczących planowania krótko- i długoterminowego,
  • uczestnicy wiedzą, jak dostosowywać zadania do rytmu dobowego,
  • uczestnicy potrafią poprawnie grupować zadania na ważne i pilne,
  • uczestnicy potrafią stworzyć plan pracy na kolejny dzień.
Inne szkolenia w Akademii Efektywności Osobistej


 

Komunikacja interpersonalna

Uczestnicy przekonają się, jak ustalenie wspólnego kodu komunikacyjnego lub precyzja komunikatu wpływają na skuteczność komunikacji. Uświadomią to...

 

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy zadadzą sobie pytanie, co muszą zrobić, żeby feedback był prostszy i nieobciążający emocjonalnie. Odpowiedź na to pytanie...

 

Radzenie sobie ze stresem

Uczestnicy poznają metodę racjonalnej terapii zachowań. Zajmą się m.in. takimi zagadnieniami jak biologiczne i psychologiczne mechanizmy powstawania stresu...