Planowanie i organizowanie zadań w placówce handlowej

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat procesu efektywnego planowania zadań i ustalania priorytetów oraz barier uniemożliwiających efektywne zarządzanie placówką handlową.

Dzięki wykorzystaniu doświadczenia naszych trenerów w rozwoju kompetencji, zastosowaniu różnorodnych technik pracy z grupą oraz skutecznych narzędzi online, możemy dostarczyć odpowiednie warunki dla Państwa pracowników, by mogli w ciekawy, angażujący i skuteczny sposób podnieść swoje kompetencje.
Szkolenie Planowanie i organizowanie zadań w placówce handlowej dostarcza niezbędnej wiedzy managerom na temat efektywnego planowania i organizowania zadań w sklepie. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat procesu planowania, jego etapów oraz nabywają umiejętności organizowania zadań pracownikom. W części pierwszej szkolenia podczas gry Store manager spojrzymy na zarządzanie sklepem z lotu ptaka, z perspektywy uczestników. Odwołamy się do typowych zadań realizowanych na codzień w sklepie. Zmierzymy się również z nieprzewidzianymi sytuacjami i bedziemy musieli reagować na zmieniającą się sytuację na sali sprzedaży. W części drugiej szkolenia skupimy się na rozwoju umiejętności planowania i organizowania zadań na sklepie, poprzez nabycie wiedzy na temat efektywnych metod zarządzania sobą w czasie.

Moduł 1

W pierwszej części dnia zagramy w grę Store manager, dzięki temu przyjrzymy się zadaniom na sklepie. Uczestnicy wcielą sie w rolę managerów sklepu drobnego AGD. Będą podejmować decyzje, zarządzać pracownikami oraz obiegiem produktów. Kluczowe będzie spojrzenie na swój sposób planowania i organizowania pracy pracowników na sklepie.

Cele:

 • Spojrzenie na proces zarządzania sklepem z lotu ptaka
 • Uświadamianie wpływu poszczególnych elementów na funkcjonowanie sklepu i finalnie na wynik biznesowy
 • Refleksja nad swoim sposobem zarządzania sklepem i Naszej strefy wpływu.

Moduł 2

W drugiej części dnia uczestnicy rozwiną swoją wiedzę na temat planowania i organizowania zadań. Poznają etapy planowania i organizowania pracy na sklepie. Poznają czym jest zarządzanie długoterminowe, a czym bieżące. Będę potrafili podzielić zadania ze względu na obszar pracy. Zidentyfikują własne obszary do rozwoju w ramach planowania i organizacji. Przećwiczą etapy planowania na własnych przykładach.

Cele:

 • Zwiększenie efektywności pracy managerów poprzez rozwój umiejętności planowania i organizowanie zadań w sklepie
 • Zrozumienie procesu planowania i ustalania priorytetów. Zrozumienie barier uniemożliwiających efektywne zarządzanie.

Zagadnienia:

 • Planowanie, a organizowanie – różnice
 • Etapy planowania
 • Zarządzanie długoterminowe i zarządzanie bieżące
 • Rodzaje zadań- ze względu na obszar pracy

Moduł 3

W drugim dniu szkolenia skupimy się na rozwijaniu umiejętności zarządzania sobą w czasie. Poznamy metody pracy z zadaniami. Zastanowimy się w jaki sposób ustalać priorytety dla siebie i dla zespołu. Przećwiczymy ustalanie priorytetów przez zaplanowanie realizacji celu długoterminowego dla siebie i zespołu. Będzie również okazja do refleksji nad konsekwencjami decyzji jakie podejmujemy.

Cele:

 • Rozwinięcie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania sobą w czasie
 • Uświadomienie sobie jaki wpływ ma planowanie i organizacja na realizacje zadań
 • Nabycie wiedzy na temat metody ABC
 • Omówienie zasady Pareto
 • Nabycie wiedzy jak ustalać cele SMART
 • Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania poznanych metod w pracy zawodowej
 • Refleksja nad konsekwencjami podejmowanych decyzji

Zagadnienia:

 • Metoda ABC wyznaczania priorytetów
 • Drzewo decyzyjne- czyli konsekwencje Naszych decyzji
 • Zasada Pareto w praktyce- czyli 80/20
 • Ustalanie celów SMART- co to faktycznie oznacza?

Moduł 4

Porozmawiamy i zaplanujemy działania, które pomogą nam w ograniczeniu wpływu czynników blokujących na skuteczność naszej pracy. Określimy nasz osobisty potencjał pracy z zadaniami w czasie. Popracujemy nad indywidualna krzywą wydajności i omówimy jej wpływ na Naszą efektywność w ciągu dnia. Zastanowimy sie jak wykorzystać Nasze spadki energii, aby nie marnować czasu.

Cele:

 • Rozwinięcie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania sobą, ze względu na porę dnia
 • Uświadomienie sobie własnych mechanizmów- pożeraczy czasów, które utrudniają skuteczne działanie w pracy
 • Uświadomienie własnego poziomu efektywności i osobistych potencjałów w zakresie zarządzania sobą w czasie
 • Nabycie wiedzy jak pracować z osobisty potencjałem oraz swoją efektywnością.

Zagadnienia:

 • Krzywa wydajności REFA – czyli dlaczego mi się chce, a dlaczego nie?
 • Nasze osobiste pożeracze czasu – jak je okiełznać?
 • Moja indywidualna krzywa wydajności
 • Moja osobista efektywność – jak ją zwiększyć? Osobisty potencjał- jak rozwijać i pielęgnować ?

GRA: Store Manager

Na czym się skupić, zarządzając salonem sprzedaży? Menedżerska gra sprzedażowa Store Manager to dla uczestników świetna okazja, by wypróbować różne sposoby zarządzania sklepem.

INNE SZKOLENIA W AKADEMII EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ
SZKOLENIE

Radzenie sobie ze stresem

Uczestnicy poznają metodę racjonalnej terapii zachowań. Zajmą się m.in. takimi zagadnieniami jak biologiczne i psychologiczne mechanizmy powstawania stresu…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie sobą w czasie

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakimi kryteriami powinni kierować się podczas wykonywania zadań. Pomoże im w tym gra szkoleniowa Twój…

5
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy zadadzą sobie pytanie, co muszą zrobić, żeby feedback był prostszy i nieobciążający emocjonalnie. Odpowiedź na to pytanie…

5