Prezentacja oferty

img

Metody szkoleniowe

Uczestnicy będą pracować indywidualnie oraz zespołowo, wykorzystując studia przypadku, przygotowane arkusze oraz grupowe dyskusje.

Rezultaty

 

  • uczestnicy potrafią posługiwać się językiem korzyści podczas prezentacji oferty,
  • uczestnicy odczytują, właściwie interpretują i odpowiednio reagują na sygnały gotowości klienta do zakupu,
  • uczestnicy zdobywają wiedzę o zasadach podtrzymywania kontaktu z klientem i motywowania go do zakupu,
  • uczestnicy mają umiejętności szybkiego i fachowego reagowania na obiekcje klienta,
  • uczestnicy opanowują umiejętności praktycznego zastosowania metod zamykania sprzedaży.
Inne szkolenia w Akademii Handlowca


 

Moja rola i kompetencje

Szkolenie pozwoli uczestnikom dokonać autoanalizy własnej motywacji do bycia handlowcem.  Na wstępie uczestnicy dowiedzą się, jaka jest rola...

 

Wstęp do sprzedaży konsultacyjnej

To szkolenie pozwoli uczestnikom doświadczyć złożoności procesów sprzedaży B2B. W zrozumieniu tego zagadnienia pomoże im również rozgrywka gry...

 

Analiza potencjału sprzedaży

Uczestnicy uświadomią sobie, jaką realną wartość dają swoim klientom jako handlowcy, oraz jak ich produkty wypadają na tle konkurencji. Istotnym...