Procedura Reklamacyjna

W przypadku zgłoszenia zastrzeżenia lub reklamacji przez Klienta podejmowane są następujące działania:  

Rozmowa opiekuna (Dział Sprzedaży) z Klientem w celu wyjaśnienia sytuacji niezwłocznie po zgłoszeniu, nie później niż  w terminie 2 dni roboczych. O ile jest taka możliwość rozmowa powinna odbyć się w formie fizycznego spotkania. 

Jeśli problem jest skomplikowany i rozmowa Opiekuna Klienta nie przyniosła rozwiązania – zebranie i analiza informacji dotyczących przedmiotowego projektu (np. analiza ankiet oceny szkolenia, rozmowy z uczestnikami, rozmowa z trenerem)

Na podstawie dostarczonych przez Opiekuna danych (pkt.2) Prezes lub Członek Zarządu – rozmowa naprawcza z Klientem i uzgodnienie rozwiązania i kolejnych kroków postępowania w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.  

W przypadku uznania zasadności reklamacji Klienta możliwe są, m.in. następujące rozwiązania: 

– Zastąpienie opiekuna lub trenera jeśli uwagi dotyczyły jego pracy 

– Udzielenie rabatu na kolejne szkolenie 

– Powtórzenie szkolenia

– Przeprowadzenie sesji follow up spotkań indywidualnych z uczestnikami

Proces obsługi reklamacji zawsze nadzorowany jest przez Prezesa lub Członka zarządu. Oni także wdrażają działania naprawcze w ramach projektu a także korygujące, mające wyeliminować w przyszłości podobne zdarzenia.