Przywództwo dla bezpieczeństwa

W trakcie pierwszego dnia uczestnicy dzięki grze szkoleniowej Ostatnia Wyprawa uświadomią sobie procesy stojące za tolerancją ryzyka oraz swoją odpowiedzialność za skutki bliższe i dalsze podejmowanych działań.

Poznają koncepcję Krzywej Bradleya i zidentyfikują, na którym z etapów kultury bezpieczeństwa jest ich organizacja. Poznają Trójkąt dla bezpieczeństwa i przećwiczą stosowanie jego elementów (exposé, rozmowa interwencyjna, łapanie na dobrej robocie) wśród pracowników swojej organizacji. Na podstawie parszywej dwunastki uświadamiają sobie najczęstsze predyktory niebezpiecznych zachowań pracowników. Nauczą się komunikacji ze swoimi przełożonymi, mającej na celu realizację własnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i zarządzanych przez siebie zespołów.

Wiedza

 • krzywa Bradleya
 • dobre praktyki bezpieczeństwa
 • skutki bliższe i skutki dalsze
 • trójkąt dla bezpieczeństwa
 • parszywa dwunastka
 • zasady języka zachowań
 • odpowiedzialność prawna i cywilna
 • rozmowa o konsekwencjach
 • asertywna odmowa
 • wdrażanie zmian – analiza pola sił

Rezultaty

 • uczestnicy otrzymają formularze prowadzenia audytów behawioralnych dla wskazanych stanowisk,
 • uczestnicy znają metodologię zapisu i wykorzystania obserwacji audytowych,
 • uczestnicy są świadomi sposobów prowadzenia i komunikowania audytów,
 • uczestnicy wiedzą, jak prowadzić rozmowy audytowe zarówno w sytuacji abstrakcyjnej, jak i bezpośrednio związanej z wykonywaną pracą.

GRA: Ostatnia Wyprawa

Szukasz narzędzia, które uświadomi Twoim pracownikom, że warto bezpiecznie pracować? Gra szkoleniowa Ostatnia Wyprawa porusza temat bezpieczeństwa pracy. W trakcie rozgrywki…

INNE SZKOLENIA W AKADEMII ZESPOŁU
SZKOLENIE

Audyty behawioralne

To szkolenie jest podzielone na część warsztatową oraz praktyczną w miejscu pracy. Podczas pierwszej części, w trakcie ćwiczeń warsztatowych, uczestnicy…

5
SZKOLENIE

TTT (Train The Trainers)

Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy poznają i zrozumieją specyfikę uczenia się dorosłych. Przez całe szkolenie uczestnicy będą pracować z…

5
SZKOLENIE

Instruktaż stanowiskowy

Jak skutecznie wdrażać nowych pracowników w obowiązki? Instruktaż stanowiskowy pozwala rozwinąć umiejętności pracowników i trenerów w…

5