Przywództwo sytuacyjne

img

Symulacja biznesowa „Gorączka złota”- dzięki doświadczeniu w pracy w dynamicznie zmiennym środowisku widoczna jest efektywność stylów
opartych o instruowanie i delegowanie zadań oraz uprawnień.

Uczestnicy poznają uniwersalny model przywództwa oparty o macierz “chce-potrafi”. Odniosą go do kultury bezpieczeństwa i zmian, które ich zdaniem są jeszcze konieczne żeby ugruntować zmianę kultury organizacji. W tym celu zapoznają się z teorią kompetencji i luki kompetencyjnej i na ich podstawie określą kluczowe kompetencje dla bezpiecznej pracy u ich współpracowników. Nauczą się umiejętności świadomego dobierania właściwego stylu przywódczego do etapu na którym znajduje się współpracownik. Nauczą się identyfikować posiadane przez współpracowników zasoby oraz planować rozwój ich kompetencji.Poznają mity dotyczące rozwoju i omówią, jakie oczekiwania w tym obszarze mają wobec przełożonych i służb BHP.

 

Wiedza

 • teoria kompetencji

 • macierz chce/potrafi

 • luka kompetencyjna

 • regresja i jej powody

 • 4 style przywódcze

 • Praktyka wspierania i instruowania

 • koło kompetencji (praca na deficytach, praca na zasobach)

 • GROW

 • One2One

 • action-learning

GRA: Gorączka Złota

Jak skutecznie wydawać polecenia? Zaproś uczestników szkolenia do rozgrywki Gorączki Złota, pozwalając im rozwijać tę kluczową dla każdego menedżera kompetencję. Gorączka Złota to gra...

Rezultaty

 • uczestnicy znają etapy rozwoju pracownika w wymaganych kompetencjach i są świadomi wpływu stylu zarządzania na ich efektywność.

 • uczestnicy diagnozują etapy rozwoju pracownika i dopasowują do nich styl zarządzania.

 • uczestnicy rozwijają elastyczność stosowania różnych stylów przywódczych.

 • uczestnicy znają model decyzyjności i świadomie stosują go w zależności od etapu rozwoju pracownika i ich umiejętności przywódczych.

 • uczestnicy znają narzędzia menedżera skuteczne na poszczególnych etapach rozwoju pracownika.

 • uczestnicy umieją identyfikować zasoby swoich współpracowników,

 • uczestnicy potrafią planować rozwój kompetencji współpracowników oraz zespołu jako całości,

 • uczestnicy adekwatnie korzystają z modelu GROW i one2one podczas rozmów ze współpracownikami.

 • uczestnicy prowadzą wiedzą jak prowadzić spotkania w obszarze bezpieczeństwa metodą Action Larning

Inne szkolenia dla Przemysłu


Event

Dzień kultury bezpieczeństwa

Wydarzenie składa się z trzech modułów: rozgrywki gry Licho Nie Śpi, quizu nt. bezpieczeństwa w pracy oraz sesji fizjoterapeutycznych. Podczas...

Szkolenie

Przywództwo dla bezpieczeństwa

W trakcie pierwszego dnia uczestnicy dzięki grze szkoleniowej Ostatnia Wyprawa uświadomią sobie procesy stojące za tolerancją ryzyka oraz swoją...

Szkolenie

Audyty behawioralne

To szkolenie jest podzielone na część warsztatową oraz praktyczną w miejscu pracy. Podczas pierwszej części, w trakcie ćwiczeń warsztatowych, uczestnicy...