Rozwiązywanie konfliktów

img

Dzięki temu szkoleniu z grą Czarna Inez uczestnicy uświadomią sobie następstwa podejmowanych działań, sytuację konfliktu interesów oraz wypracują metody rozwiązywania konfliktów.

Na początek wysłuchają miniwykładu, dzięki któremu uświadomią sobie dynamikę powstawania konfliktów i działań im towarzyszących. Na przykładowym sporze wypracują rozwiązania, które mogłyby zmienić sytuację bohaterów case’a. Następnie zapoznają się z kołem konfliktu C. W. Moore’a oraz odniosą tę teorię do swojej sytuacji zawodowej. Dalej oznają swoje style reakcji na konflikt oraz model rozmowy rozwiązującej konflikt. Na koniec przećwiczą go podczas inscenizowanych rozmów, rozwiązujących aktualne zawodowe spory uczestników. Dzięki temu szkoleniu poznają zasady interwencji kryzysowej oraz wyrażenia językowe ułatwiające prowadzenie konfliktu i kontrolę emocji.

 

 

Wiedza

 • fazy konfliktu – K. W. Thomas
 • źródła konfliktu – koło C. W. Moore’a
 • reakcje na konflikt – K. W. Thomas i R. H. Kilmann
 • rozmowa rozwiązująca konflikt – model MindLab
 • interwencja kryzysowa
 • semantyka – RTZ (racjonalna terapia zachowania)

GRA: Czarna Inez

Kiedy nieufność paraliżuje pracę... zaproś uczestników szkolenia do rozgrywki Czarnej Inez. Gra uświadomi im korzystny wpływ zaufania na realizację wspólnych działań. Gra dostępna...

Rezultaty

 • uczestnicy rozumieją konflikt jako szansę na lepszą współpracę,
 • uczestnicy rozumieją dynamikę konfliktu,
 • uczestnicy znają i potrafią wskazać źródła konfliktu oraz działania z nimi związane,
 • uczestnicy znają swoje preferencje dotyczące działania w konflikcie i potrafią je adekwatnie zmieniać,
 • uczestnicy potrafią przeprowadzić rozmowę rozwiązującą konflikt,
 • uczestnicy kontrolują emocje – zarówno swoje, jak i rozmówcy.
Inne szkolenia w Akademii Menedżera


Szkolenie

Style i techniki przywódcze

To szkolenie uświadomi uczestnikom ich rolę jako liderów oraz wskaże różnorodność działań rozwojowych, jakie mają do dyspozycji. W pierwszy...

Szkolenie

Zarządzanie potencjałem pracowników

To szkolenie pozwoli uczestnikom zmierzyć się z kwestią rozwoju swoich podwładnych. Poznają model GROW oraz inne narzędzia indywidualnego rozwoju...

Szkolenie

Różnice Indywidualne

Uczestnicy zrozumieją, z jak różnymi osobami na co dzień pracują; że to na nich spoczywa odpowiedzialność za dostosowanie sposobu komunikacji z...

Preloader