Rozwój w Biały Dzień

img

Zespół, który skutecznie stawia czoła nadchodzącym wyzwaniom? Rozwój w Biały Dzień pokaże, jak zarządzać grupą pracowników i realizować coraz trudniejsze zadania.

Gra rozwija kompetencje menedżerskie w obszarze team buildingu, zarządzania zespołem i rozwoju pracowników. W trakcie rozgrywki uczestnik zarządza zespołem, który składa się z kierownika i podległych mu pracowników. Decyduje o tym, ile osób liczy drużyna, jakie zadania realizuje, kto w nich uczestniczy i kto otrzymuje z tego tytułu profity. Wpływa na to, w jaki sposób rozwijają się poszczególni członkowie teamu, a także, czy kierownik organizuje pracę zespołu sam, czy korzysta z pomocy podwładnych. Jeśli doprowadzi do sytuacji, w której jego drużyna pracuje efektywniej i uzyskuje lepsze wyniki niż konkurencja - zwycięży.Efekty z gry

  • gra promuje postawę jednoczesnego rozwijania pracowników przy systematycznym wykonywaniu zadań, 
  • gra uczy dostosowania wybieranych zadań do umiejętności i preferencji członków zespołu,
  • gra wskazuje korzyści płynące z rozwijania osób, które mogą pomagać w organizacji całego zespołu,
  • gra uświadamia, że rozwój pracowników powinien być uzależniony od zadań realizowanych zarówno w bliższej, jak i dalszej przyszłości,
  • gra wskazuje ryzyko związane z brakiem dbałości o samopoczucie członków zespołu, 
  • gra pokazuje dobre praktyki służące zarządzaniu frustracją pracowników. 

Tematyka

  • budowanie zespołu
  • rozwój pracowników
  • realizacja celów zespołowych
time

Czas rozgrywki

4 - 5 godzin
player

Liczba graczy

4 - 12 osób
more

Gra może być prowadzona
dla kilku grup jednocześnie.

alt
alt
alt
alt
Zobacz także


Cykl szkoleń

Akademia Menedżera

Akademia Menedżera to kompleksowy program szkoleniowy, który rozwija umiejętności menedżerskie osób na stanowiskach liderskich i...

Szkolenie

Style i techniki przywódcze

To szkolenie uświadomi uczestnikom ich rolę jako liderów oraz wskaże różnorodność działań rozwojowych, jakie mają do dyspozycji. W pierwszy...