Skuteczna informacja zwrotna

img

Podczas tego szkolenia uczestnicy będą mieli okazję stanąć przed wyzwaniami dotyczącymi sensu i sposobu udzielania informacji zwrotnej. Zagrają także w grę Informator, która przybliży im te zagadnienia. 

Dowiedzą się, czy warto wspierać rozwój innych kosztem swoich zasobów oraz poznają rolę przygotowania się do udzielenia i przyjęcia informacji zwrotnej. Podjęte podczas gry decyzje odniosą do swojej codziennej pracy. Pracując w grupach, zidentyfikują przeszkody utrudniające przyjmowanie i udzielanie feedbacku oraz nauczą się je pokonywać. Następnie w czasie scen symulacyjnych uczestnicy przećwiczą dawanie sobie informacji zwrotnej modelami 3K oraz FUKO. Dalej nauczą się formułować parafrazy i klaryfikować komunikaty, a podczas ćwiczeń w parach przyswoją praktyki aktywnego słuchania. Na koniec stworzą action plan zmiany nawyków komunikacyjnych w zespole.

 

 

Wiedza

  • model udzielania feedbacku 3K
  • model FUKO

GRA: Informator

Czy Twoi pracownicy wiedzą, jak udzielać informacji zwrotnej innym, tak aby podnieść ich efektywność? Jeśli nie - dowiedzą się tego z rozgrywki Informatora, który pokazuje, na czym polegają...

Rezultaty

  • uczestnicy są świadomi tego, jak ważne jest przygotowanie się do udzielenia i przyjęcia feedbacku,
  • uczestnicy znają przeszkody utrudniające skuteczne udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej,
  • uczestnicy rozumieją swoją odpowiedzialność za osłabianie przeszkód związanych z informacją zwrotną,
  • uczestnicy wiedzą, jak udzielać feedbacku za pomocą modeli 3K i FUKO,
  • uczestnicy stosują dojaśnianie usłyszanych wypowiedzi, używając parafraz i klaryfikacji.
Inne szkolenia w Akademii Menedżera


Szkolenie

Zarządzanie przez cele

W trakcie tego szkolenia, które rozpocznie się grą Gorączka Złota, uczestnicy skonfrontują się z własną skutecznością w ustalaniu strategii,...

Szkolenie

Budowanie zaangażowania i motywowanie pozafinansowe

Uczestnicy uświadomią sobie, jak angażują współpracowników do pracy, i jak reagują na działania innych osób. Pomoże im w tym rozgrywka...

Szkolenie

Rozwiązywanie konfliktów

Dzięki temu szkoleniu z grą Czarna Inez uczestnicy uświadomią sobie następstwa podejmowanych działań, sytuację konfliktu interesów oraz wypracują...

Preloader