Skuteczna informacja zwrotna

img

GRA: Informator

Czy Twoi pracownicy wiedzą, jak udzielać informacji zwrotnej innym, tak aby podnieść ich efektywność? Jeśli nie - dowiedzą się tego z rozgrywki Informatora, który pokazuje, na czym polegają...

Rezultaty

  • uczestnicy wiedzą, jak poprawnie udzielać feedbacku oraz jak go otrzymywać,
  • uczestnicy rozróżniają feedback od krytyki,
  • uczestnicy znają różne rodzaje informacji zwrotnej,
  • uczestnicy wypracują listę potencjalnych wyzwań przy udzielaniu informacji zwrotnych,
  • uczestnicy wypracują listę potencjalnych wyzwań przy przyjmowaniu informacji zwrotnej.
Inne szkolenia w Akademii Efektywności Osobistej


 

Radzenie sobie ze stresem

Uczestnicy poznają metodę racjonalnej terapii zachowań. Zajmą się m.in. takimi zagadnieniami jak biologiczne i psychologiczne mechanizmy powstawania stresu...

 

Wywieranie wpływu

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy rozwiną umiejętność wywierania wpływu na innych. Poznają szereg technik komunikacyjnych, pozwalających im na przekonywanie...

 

Zarządzanie sobą w czasie

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakimi kryteriami powinni kierować się podczas wykonywania zadań. Pomoże im w tym gra szkoleniowa Twój...