System OKR – jak zbudować zintegrowany system celów

Intensywne, 2-dniowe szkolenie w formie warsztatowej na temat wdrażania systemu OKR. Poznasz najlepsze praktyki, opracujesz klarowne cele i mierzalne kluczowe wyniki, dowiesz się jak wdrożyć, monitorować i doskonalić system OKR w Twojej organizacji.

Podczas szkolenia:

 • przedstawimy najważniejsze założenia systemu OKR,
 • wyjaśnimy, na czym polega różnica pomiędzy zarządzaniem w oparciu o tzw. OKRy, a tradycyjnym zarządzaniem przez cele,
 • wskażemy najważniejsze kryteria sukcesu wdrożenia systemu OKR.

Poznacie najlepsze praktyki, opracujecie klarowne cele i mierzalne kluczowe wyniki według 3 kategorii OKRów, dowiecie się, jak wdrożyć, monitorować i doskonalić system OKR w Waszej organizacji oraz co jest potrzebne, by nie tylko zaimplementować zarządzenie oparte o system OKR, ale także jak wykorzystać to podejście, by podnieść efektywność organizacji i jakość współpracy zespołowej. Szkolenie kładzie nacisk na aspekt praktyczny, dlatego proponujemy niezbędną porcję wiedzy i pracę w oparciu o Wasze realne potrzeby i wyzwania tak, by już na szkoleniu doświadczyć pracy nad OKRami. Trener przeprowadzi Was przez proces definiowania celów i kluczowych rezultatów na poziomie zespołu i/lub organizacji, dzięki czemu będziecie wiedzieć, jak kontynuować pracę samodzielnie, po szkoleniu.

Dzięki udziałowi w szkoleniu:

 • dowiecie się, jak zwiększyć skuteczność realizacji celów organizacyjnych,
 • uporządkujecie zakresy odpowiedzialności za wyniki,
 • wypracujecie ramowy system OKR dla Waszego zespołu i/lub organizacji,
 • dowiecie się, jak dzięki systemowi OKR wspierać zaangażowanie pracowników.

Moduł 1

Biorąc udział w grze „Most na rzece Sava” uczestnicy doświadczą systuacji pracy w kontekście sprzecznych celów i niejasnych intencji współpracowników. Będzie to punkt wyjścia do dyskusji o kryteriach sukcesu współpracy zespołowej, wpływie celów indywidualnych i zespołowych na finalny wynik zespołu, a także roli zaufania w codziennej współpracy. Wypracujemy kryteria pracy wspierające wspólne dążenie do celu i jego realizację.

Cele:

 • Uświadomienie konsekwencji pracy w kontekście sprzecznych interesów i nieuzgodnionych celów
 • Wskazanie na rolę transparentnej komunikacji i transparentnych celów jako kryteriów sukcesu skutecznego zarządzania w oparciu o system OKR
 • Rozwój umiejętności negocjowania i uzgadniania celów”

Zagadnienia:

 • Rozgrywka w grę ”Most na rzece Sava”
 • Sprzeczne interesy
 • Cele indywidualne i cele zespołowe
 • Cele jawne i cele ukryte

Moduł 2

Na podstawie przedstawionych przez trenera głównych założeń podejścia MBO i OKR uczestnicy wypracują listę mocnych i słabych stron każdego z nich oraz szans i zagrożeń, jakie z nich wynikają z perspektywy efektywnej współpracy (między)zespołowej i realizacji celów zespołowych i/lub organizacyjnych. Pomoże im to podejmować bardziej świadome i adekwatne do sytuacji decyzje i działania.

Cele:

 • Przedstawienie idei i głównych założeń koncepcji Management by Objectives (MBO) oraz Objectives and Key Results (OKR), wskazanie najważniejszych podobieństw i różnic
 • Wskazanie, kiedy i w jakim kontekście organizacyjnym warto sięgnąć po MBO, a kiedy po OKR.

Zagadnienia:

 • Management by Objectives
 • Objectives and Key Results
 • zarządzanie strategiczne
 • monitorowanie wyników

Moduł 3

Uczestnicy przejdą praktyczny trening umiejętności formułowania celów oraz określania ich kluczowych rezultatów oraz priorytetyzowania celów. Będą pracować w oparciu o biznesowe studia przypadków. Rozwiną umiejętność planowania odwróconego, które przyda im się, kiedy będą tworzyć system OKR dla swojego zespołu i/lub organizacji. Nauczą się także wykorzystywać w praktyce macierz odpowiedzialności.

Cele:

 • Rozwój umiejętności definiowania celów i kluczowych rezultatów w oparciu o metodę OKR
 • Wyjaśnienie różnicy między zadaniami, kluczowymi rezultatami i celami
 • Rozwój umiejętności nadawania priorytetów celom i zadaniom

Zagadnienia:

 • SMART
 • MoSCoW
 • Planowanie odwrócone
 • Macierz odpowiedzialności

Moduł 4

Uczestnicy korzystając z wiedzy nt. systemu OKR i jego głównych założeń, pod okiem doświadczonego trenera, przygotują siatkę OKR dla swojego zespołu lub swojej organizacji. Będzie okazja do kreatywnej burzy mózgów, przedyskutowania celów zespołu i/lub organizacji, uzgodnienia priorytetów oraz stworzenia planu działania opartego właśnie o założenia podejścia OKR.
Uwaga! Pracujemy w oparciu o realną sytuację biznesową uczestników.

Cele:

 • Transfer wiedzy nt. OKR na kontekst biznesowy uczestników
 • Przygotowanie ramowej siatki OKR na poziomie zespołu i/lub organizacji
 • Zdefiniowanie celów i kluczowych rezultatów

Zagadnienia:

 • Cele (Objectives)
 • Kluczowe rezultaty (Key Results)
 • 3 rodzaje OKRów

Moduł 5

Na podstawie przedstawionych przez trenera głównych założeń podejścia MBO i OKR uczestnicy wypracują listę mocnych i słabych stron każdego z nich oraz szans i zagrożeń, jakie z nich wynikają z perspektywy efektywnej współpracy (między)zespołowej i realizacji celów zespołowych i/lub organizacyjnych. Pomoże im to podejmować bardziej świadome i adekwatne do sytuacji decyzje i działania.

Cele:

 • Przedstawienie idei i głównych założeń koncepcji Management by Objectives (MBO) oraz Objectives and Key Results (OKR), wskazanie najważniejszych podobieństw i różnic
 • Wskazanie, kiedy i w jakim kontekście organizacyjnym warto sięgnąć po MBO, a kiedy po OKR.

Zagadnienia:

 • Management by Objectives
 • Objectives and Key Results
 • zarządzanie strategiczne
 • monitorowanie wyników

GRA: Most na rzece Sava

Współpraca z klientami mogłaby przebiegać lepiej? Zaproś uczestników szkolenia do gry szkoleniowej Most na Rzece Sava. Sprawdźcie, jak powinien pracować dobry konsultant.
Gra dostępna jest również w wersji online!
INNE SZKOLENIA W AKADEMII EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ
SZKOLENIE

Radzenie sobie ze stresem

Uczestnicy poznają metodę racjonalnej terapii zachowań. Zajmą się m.in. takimi zagadnieniami jak biologiczne i psychologiczne mechanizmy powstawania stresu…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie sobą w czasie

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakimi kryteriami powinni kierować się podczas wykonywania zadań. Pomoże im w tym gra szkoleniowa Twój…

5
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy zadadzą sobie pytanie, co muszą zrobić, żeby feedback był prostszy i nieobciążający emocjonalnie. Odpowiedź na to pytanie…

5