Wywieranie wpływu w kontakcie z klientem

img

GRA: Most na rzece Zulu

Współpraca z klientami mogłaby przebiegać lepiej? Zaproś uczestników szkolenia do rozgrywki Mostu na Rzece Zulu. Sprawdźcie, jak powinien pracować dobry konsultant. Firma klienta...

Rezultaty

 

  • uczestnicy są świadomi roli stawiania sobie konkretnych celów na każdy zaplanowany kontakt,
  • uczestnicy dokonują właściwego doboru formy kontaktu do stawianych sobie celów,
  • uczestnicy analizują istotne elementy poszczególnych form kontaktu i ich wpływ na skuteczność w relacji z klientem,
  • uczestnicy rozwijają umiejętności efektywnego stosowania trzech wybranych form kontaktu: telefonu, e-maila, spotkania,
  • uczestnicy znają podstawowe techniki wywierania wpływu.
Inne szkolenia w Akademii Handlowca


 

Badanie potrzeb

Uczestnicy dowiedzą się więcej o jednej z najbardziej pożądanych umiejętności w pracy handlowca – zdolności do poznania realnych potrzeb i oczekiwań...

 

Prezentacja oferty

Uczestnicy nauczą się przedstawiania oferty za pomocą modelu Cecha-Zaleta-Korzyść. Podczas ćwiczeń przekonają się, że odpowiednie argumenty i zastosowanie...

 

Moja rola i kompetencje

Szkolenie pozwoli uczestnikom dokonać autoanalizy własnej motywacji do bycia handlowcem.  Na wstępie uczestnicy dowiedzą się, jaka jest rola...