Efektywność osobista w warunkach pracy zdalnej – webinar

Podczas tego webinaru uczestnicy poznają barwną historię jednego dnia z życia pewnego pracownika, doświadczającego perypetii dobrze znanych każdemu, kto pracował lub pracuje zdalnie.

Trener, wspólnie z uczestnikami, przeprowadzi krok po kroku analizę rozbudowanego studium przypadku, co pozwoli uczestnikom na uświadomienie sobie całego spektrum wyzwań związanych ze skutecznym zarządzaniem sobą w czasie (nie tylko w warunkach home office). Analiza decyzji podejmowanych przez bohatera pozwoli określić najlepsze praktyki, strategie ryzykowne i wreszcie – kosztowne błędy. 

Trener sukcesywnie pokaże, jak w praktyce można stosować zarówno klasyczne koncepcje (np. elementy metody Getting Things Done Davida Allena czy matrycę ważne-pilne Stephena Coveya) oraz współczesne pomysły i trendy (np. koncepcję „jednej rzeczy” Gary’ego Kellera i Jaya Papasana czy model budowania nawyków B.J. Fogga), odwołując się także do wyników współczesnych badań nad naszą ludzką naturą i sposobem działania naszych ciał i umysłów.

Wiedza

 • Co to znaczy „jestem efektywny”?
 • „Najpierw rzeczy najważniejsze” i metody priorytetyzacji
 • „Planuj swoje sukcesy, bo porażki…” – o planowaniu i elastyczności 
 • „Przerwy, głupcze!” – okienka, bufory i zdrowa regeneracja
 • Dopasowywanie zadań do dobowej aktywności oraz chwilowych zasobów energii i poziomu wydajności
 • Zarządzanie cudzymi priorytetami – o „wrzutkach” i zdrowej asertywności
 • Zarządzanie własną energią wg koncepcji Schwartza i Loehra\
 • Bohater domu czy pracownik miesiąca? – pułapki wIelozadaniowości
 • „Wojna domowa”… Eee, to znaczy… budowanie środowiska pracy sprzyjającego efektywności
 • Techniki wspomagające skupienie i koncentrację
 • „Od jutra się uczę/nie palę/jem zdrowo”, czyli jak nawyk i rutyna zjadają silną wolę i dyscyplinę na śniadani

Rezultaty

 • Uczestnicy rozwiną umiejętność budowania efektywności w warunkach pracy zdalnej.

 • Uczestnicy podniosą świadomość kluczowego znaczenia zarządzania energią a nie gospodarowania dostępnym czasem.

 • Uczestnicy poznają praktyki zarządzania priorytetami, spotkaniami oraz planowania dziennego i tygodniowego.

 • Uczestnicy podniosą świadomość znaczenia zdrowej asertywności oraz zachowania równowagi między pracą a sferą osobistą (work-life balance).

Czas trwania: 1-2 godziny

 Dla kogo:

 • Dla wszystkich pracowników realizujących zadania zdalnie w sposób stały lub okazjonalny

Metody:

 • studium przypadku
 • prezentacja i elementy wykładowe
 • minisondy i quizy
 • sesja pytań i odpowiedzi

Skontaktuj się z nami

ZOBACZ TAKŻE
SZKOLENIA POKAZOWE

Bezpłatne wydarzenia

Dowiedz się, jak wyglądają nasze szkolenia, w jaki sposób pracujemy i jak korzystamy z autorskich gier szkoleniowych. Zapisz się na wydarzenie!…

5
Szkolenie

Motywowanie pracowników i delegowanie zadań w zespołach zdalnych

Motywowanie pracowników i delegowanie zadań w zespołach zdalnych to szkolenie, w trakcie którego uczestnicy w praktyce zmierzą się z szeregiem…

5
Akademia

Akademia Efektywności Osobistej

Akademia Efektywności Osobistej to szeroki zbiór szkoleń, który rozwija kompetencje miękkie pracowników. Umiejętności miękkie…

5