Fundamenty zarządzania projektami

Program Fundamenty zarządzania projektami to seria sześciu interaktywnych warsztatów, realizowanych online w kameralnych grupach.

Dzięki wykorzystaniu bogatego doświadczenia naszych trenerów w rozwoju kompetencji, zastosowaniu różnorodnych technik pracy z grupą oraz skutecznych narzędzi online, stwarzamy uczestnikom warunki, w których mogą w ciekawy, angażujący i skuteczny sposób podnieść swoje kompetencje w obszarze zarządzania projektami.

Trener prowadzi grupę krok po kroku przez proces określania celu i podstawowych parametrów projektu, określania wymagań i zakres działań, przydzielania zasobów, planowania harmonogramu i budżetu. Następnie uczestnicy przechodzą symulację różnych zdarzeń, które mogą przytrafić się w trakcie realizacji projektu oraz wspierani przez trenera ćwiczą algorytmy zachowań w takich sytuacjach.

Jesteśmy świadomi, że zarówno poziom kompetencji poszczególnych pracowników, jak i kultura pracy projektowej, wdrożone standardy i metodyki oraz posiadane know-how w organizacjach bardzo się różnią, dlatego dopasowujemy parametry programu – w szczególności zakres merytoryczny, formę i czas trwania cyklu – do potrzeb organizacji i pracowników.

Wiedza

 • Fazy cyklu życia projektu
 • Karta projektu, role w projekcie
 • Określanie wymagań, metoda priorytetyzacji MoSCoW
 • Product backlog i Struktura Podziału Pracy (WBS)
 • Planowanie harmonogramu, wykres Gantta
 • Zarządzanie zakresem i budżetem
 • Monitoring postępów pracy
 • Komunikacja w zespole i z otoczeniem
 • Zmiana i zarządzanie zmianami w projekcie
 • Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projekcie
 • Jakość i zarządzanie jakością w projektach
 • Przegląd wymagań i zamykanie projektu

Rezultaty

 • Uczestnicy rozumieją najważniejsze pojęcia i określenia funkcjonujące w obszarze zarządzania projektami, potrafią się nimi posługiwać.

 • Uczestnicy znają zakres odpowiedzialności poszczególnych ról w zespole projektowym i w otoczeniu projektu.

 • Uczestnicy potrafią właściwie zdefiniować cel projektu, jego podstawowy zakres i opracować kartę projektu.

 • Uczestnicy znają cykl życia projektu i jego kolejne fazy realizacji.

 • Uczestnicy potrafią określić wymagania i znają dobre praktyki zarządzania wymaganiami w projekcie.

 • Uczestnicy potrafią dokonać priorytetyzacji działań znajdujących się w zakresie projektu.

 • Uczestnicy rozumieją rodzaje zależności między zadaniami w projekcie i potrafią opracować harmonogram działań w projekcie.

 • Uczestnicy rozumieją, czym jest ścieżka krytyczna w projekcie i znają sposoby zarządzania nią.

 • Uczestnicy potrafią monitorować postępy prac w relacji do zaplanowanego harmonogramu, zasobów i budżetu. 

 • Uczestnicy znają narzędzia i praktyki komunikowania się w zespole projektowym i z otoczeniem projektu, w szczególności spotkanie typu kick-off, wizualizowanie przepływu pracy, zbieranie feedbacku.

 • Uczestnicy znają podstawowe praktyki dot. zarządzania zmianą, ryzykiem oraz jakością w projekcie.

 • Uczestnicy znają podstawowe praktyki formalnego zamykania i rozliczania projektu.

Czas trwania: 6 spotkań online 4-godzinnych

 Dla kogo:

 • Kierownicy projektów i osoby przygotowujące się do pełnienia tej roli
 • Specjaliści i eksperci pełniący okazjonalnie rolę kierownika projektu
 • Menedżerowie zarządzający zespołami i liderzy chcący wdrażać w organizacji standardy i budować kulturę pracy wspierającą efektywne prowadzenie projektów

Metody:

 • Warsztaty realizowane online
 • Praca w małych grupach
 • Studia przypadku
 • Prezentacje multimedialne
 • Dyskusje moderowane
 • Praca z wirtualnymi tablicami
 • Quizy powtórkowe
 • Pre- i post-testy wiedzy
 • Platforma blended learning

Skontaktuj się z nami

ZOBACZ TAKŻE
SZKOLENIA POKAZOWE

Bezpłatne wydarzenia

Dowiedz się, jak wyglądają nasze szkolenia, w jaki sposób pracujemy i jak korzystamy z autorskich gier szkoleniowych. Zapisz się na wydarzenie!…

5
GRA

Projektopolis

Wygórowane i zmienne wymagania klienta, ograniczony budżet i krótki termin realizacji. Jak zapanować nad tym wszystkim w…

5
EVENT

Zarządzanie projektami – event edukacyjny z grą szkoleniową

Event edukacyjny z grą szkoleniową Projektopolis to atrakcyjny i bardzo angażujący uczestników sposób na doświadczenie wyzwań prowadzenia…

5