Efekt: Zmiana

img

Zadaniem graczy w grze Efekt: Zmiana jest przeprowadzenie swojego zespołu przez pełen proces zmiany zachodzącej w całej firmie.
 

Każdy z graczy zostanie kierownikiem zespołu złożonego z sześciu pracowników, którzy właśnie zostali poinformowani o konieczności wprowadzenia nowych norm w pracy. Nie są z tego powodu zachwyceni, a próby wprowadzenia nowych zasad spotykają się z ich oporem i powodują stres w zespole. Zadaniem kierownika będzie takie zarządzanie swoimi pracownikami, by wszyscy w pełni zaczęli pracować zgodnie z nowymi normami.Efekty z gry

 • wskazanie konieczności logicznego prezentowania sensu zmiany, 
 • uświadomienie ważności pracy z emocjami pracowników,
 • zaobserwowanie skutków zaniedbania lub rozwijania kompetencji podwładnych,
 • trening doboru form radzenia sobie z frustracją i stresem,
 • doświadczenie wpływu liderów opinii,
 • testowanie zarządzania strukturą zespołu w celu wykorzystania wpływu opiniotwórczych jednostek,
 • unaocznienie istotności indywidualnego podejścia do każdego pracownika,
 • możliwość sprawdzenia do czego prowadzi pozostawianie ludzi samym sobie,
 • analiza dynamiki zachowań całego zespołu podczas procesu zmiany i konsekwencji dopasowywania do niej zachowań lidera
 • przećwiczenie stosowania i skutków różnych strategii lidera na różnych etapach zmiany: informowania, przyzwolenia na błędy czy monitorowania.

 

Tematyka

 • kierowanie zespołem
 • zarządzanie zmianą 
 • motywowanie i angażowanie pracowników
 • komunikacja w zmianie
 • agenci zmiany
 • Model Kurta Lewina
time

Czas rozgrywki

1,5h (na sali) lub 2,5h (online)
player

Liczba graczy

10 osób
more

Gra może być prowadzona
dla kilku grup jednocześnie.

alt
alt
alt
alt
Zobacz także


Cykl szkoleń

Akademia Efektywności Osobistej

Akademia Efektywności Osobistej to szeroki zbiór szkoleń, który rozwija kompetencje miękkie pracowników.  Umiejętności miękkie...

Szkolenie

Planowanie i organizacja czasu pracy

W czasie tego szkolenia uczestnicy będą pracować nad swoją efektywnością w kontekście przydzielonych im wcześniej zadań. W ramach rozgrywki Wyścigu z...

Gra

Twój Czas

Które zadania wykonać? Kiedy? Dlaczego work-life balance ma znaczenie? Z grą Twój Czas pokażesz uczestnikom szkoleń, na czym polega efektywny...