Efektywna współpraca w zespole

Efektywna współpraca w zespole to cykl działań szkoleniowych wspierających zespoły w budowaniu, ożywianiu i wspieraniu ducha współpracy.

Współpraca w zespole bez możliwości kontaktu osobistego lub z dużym komponentem pracy zdalnej nie pozostaje bez wpływu na sposób funkcjonowania całego zespołu. Można oczywiście wskazać tego pozytywne strony, ale w zdecydowanej większości spotykamy się z negatywnymi skutkami zarówno dla jakości, jak i efektywności współpracy. W ramach naszych działań proponujemy zindywidualizowane podejście dopasowane do potrzeb i wyzwań, z jakimi mierzy się dany zespół. Punktem wyjścia jest doświadczenie współpracy – taka forma zadania-problemu, która pozwala przyjrzeć się prowadzącemu i członkom zespołu specyfice ich współpracy i stanowi punkt wyjścia do diagnozy i dyskusji na temat efektywności. Diagnoza pozwala dość precyzyjnie określić największe wyzwania, z jakimi mierzy się zespół. W ramach kolejnych spotkań wypracowywane są konkretne narzędzia wspierające zespół w procesie podnoszenia jakości współpracy.

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu pokazowym Efektywna współpraca w zespole

Wiedza

 • Podstawy efektywnej współpracy
 • Pięć dysfunkcji pracy zespołowej wg Lencioniego 
 • Budowanie przewidywalności w zespole
 • Otwartość jako warunek efektywnych spotkań
 • Budowanie zaangażowania w zespole
 • Znaczenie feedbacku w budowaniu współpracy
 • Orientacja na wynik

Rezultaty

 • Uczestnicy znają sposoby działania w zespole, które wspierają efektywność
 • Uczestnicy wiedzą, czego mogą się spodziewać po sobie i świadomie działają na rzecz przewidywalności zarówno w obszarze osobistym, jak i zawodowym
 • Uczestnicy potrafią angażować się w dyskusję, wyrażają otwarcie swoje zdanie i chętnie dzielą się pomysłami
 • Uczestnicy przedkładają dobro zespołu nad swoje i potrafią wspólnie pracować na rzecz kompromisu skoncentrowanego na uzyskanie możliwie najlepszego rezultatu
 • Uczestnicy są otwarci na informacje zwrotne płynące z zespołu i sami potrafią ich udzielać
 • Uczestnicy razem wypracowują działania wspierające współpracę ukierunkowanę na optymalizację wyników

Czas trwania: 1-2 dni szkoleniowe (zakres szkolenia dostosowany do potrzeb zespołu)

Dla kogo:
• Zespoły
• Praca zdalna (ograniczony kontakt)
• Nowo powstałe zespoły
• Brak możliwości szkoleń stacjonarnych
• Dla pracowników i menedżerów

Metoda:
• Szkolenie online
• Dopasowanie
• Interaktywność
• Praca nad doświadczeniu
• Efekt integracyjny
• Spotkania online, cykle
• Formuła 4- lub 2-godzinna

 

Skontaktuj się z nami

ZOBACZ TAKŻE
SZKOLENIE

Bezpłatne wydarzenia

Dowiedz się, jak wyglądają nasze szkolenia, w jaki sposób pracujemy i jak korzystamy z autorskich gier szkoleniowych. Zapisz się na wydarzenie!…

5
SZKOLENIE

Akademia Zespołu

Akademia Zespołu została stworzona specjalnie dla osób, które pracują w zespołach i na co dzień muszą radzić sobie z wyzwaniami płynącymi z…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie Zespołem Zdalnym

To cykl działań szkoleniowych, które mają na celu wsparcie menedżerów w efektywnym zarządzaniu zespołami rozproszonymi. …

5