Zarządzanie Zespołem Zdalnym

To cykl działań szkoleniowych, które mają na celu wsparcie menedżerów w efektywnym zarządzaniu zespołami rozproszonymi.

Zarządzanie bez możliwości kontaktu osobistego (lub gdy jest ono on możliwy w ograniczonym zakresie) ma swoją specyfikę. Nie zawsze przenoszenie zasad pracy biurowej do środowiska zdalnego daje oczekiwane rezultaty.

Komunikowanie się na odległość wymaga zwiększonej precyzji, jeszcze lepszej organizacji i sprawnego wykorzystania rozwiązań technologicznych. Również podstawowe zasady związane z delegowaniem zadań, monitorowaniem ich, budowaniem zaangażowania czy współpracy zespołowej wymagają przedefiniowania.

W cyklu Zarządzanie Zespołem Zdalnym wykorzystujemy wiedzę, doświadczenia i najlepsze praktyki doświadczonych menedżerów pracujących z zespołami rozproszonymi.

Wiedza

 • ustalanie i definiowanie zasad współpracy z zespołem zdalnym
 • zadania menedżera zespołu zdalnego – delegowanie, monitorowanie i wspieranie rozliczanie z realizacji
 • motywowanie i utrzymywanie zaangażowania – działania indywidualne i zespołowe
 • budowanie zaufanie i dobrej atmosfery w zespole zdalnym – działania menedżera i rola rytuałów zespołowych
 • prowadzenie trudnych rozmów – zasady reagowania w sytuacji pojedynczych i regularnych niedociągnięć
 • komunikacja w zespole rozproszonym – narzędzie i zasady komunikacji synchronicznej i asynchronicznej
 • prowadzenie tele- i wideokonferencji – zasady prowadzenia efektywnych spotkań zdalnych

 

Rezultaty

 • Uczestnicy nabędą i usystematyzują wiedzę i umiejętności zwiększające ich efektywność w zarządzaniu zespołem zdalnym
 • Uczestnicy poznają narzędzia i dobre praktyki podnoszące ich pewność siebie w obszarze zarządzania zdalnego
 • Uczestnicy zrozumieją, że ich rola i zakres podstawowych działań różnią się od tych wykorzystywanych w pracy z kontaktem osobistym
 • Uczestnicy skupią się na kluczowych dla siebie celach, a praca zdalna stanie się dla nich naturalnym środowiskiem

Korzyści

 • większa skuteczność pracy zespołu rozproszonego
 • skuteczniejsza komunikacja między członkami zespołu
 • większa skuteczność zarządzania zadaniami
 • zestaw narzędzi wspierających pracę zdalną w zespole
ZOBACZ TAKŻE
SZKOLENIE

Zdrowy Umysł

Zdrowy umysł to kompleksowy program skoncentrowany na promowaniu higieny psychicznej, profilaktyce oraz wsparciu w obszarze zdrowia psychicznego. …

5
SZKOLENIE

Efektywna Praca Zdalna

Program edukacyjno-rozwojowy, wspierający pracowników w obszarze dbania o efektywność w warunkach pracy zdalnej. Dotyka takich…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie Zespołem w Zmianie

Podczas szkolenia online uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzić symulację pracy z zespołem w zmianie, wykorzystując adekwatne narzędzia pracy lidera….

5