Zarządzanie zespołem w zmianie

Podczas szkolenia on-line uczestnicy będą mieli możliwość przeprowadzić symulację pracy z zespołem w zmianie, wykorzystując adekwatne narzędzia pracy lidera. Pomoże im w tym gra szkoleniowa Efekt: Zmiana.

Przed rozpoczęciem symulacji gracze zostaną zapoznani z możliwymi decyzjami i działaniami lidera przeprowadzającego zespól przez zmianę. Podczas rozgrywki przetestują różne scenariusze działań szefa. Zauważą też króko- i długofalowe skutki podejmowanych decyzji.

Podczas transferu wniosków z gry na nową rzeczywistość dokonają podziału działań liderskich wg ich skuteczności w trzech fazach zmiany.

W przerwie między webinarowymi spotkaniami będą mieli możliwość usystematyzowania zdobytej wiedzy oraz wykonania autotestu na efektywność przejawianych działań wspierających.

Podczas kolejnego spotkania on-line przyjrzymy się najczęściej występującej krzywej emocji. Uczestnicy nauczą się jak podczas rozmów ze swoimi ludźmi reagować na najczęściej pojawiające się pytania. Następnie poznają źródła i objawy oporu oraz sposoby radzenia sobie z ich rodzajami. Całość podsumujemy bazując na ośmiu krokach zmiany zaproponowanych przez John’a Kotter’a, tworząc tym samym narzędziownik lidera zmiany.

Wiedza

 • Model Kurta Lewina
 • Wpływ agentów zmiany
 • Wykres efektywności organizacji w zmianie 
 • 5 kluczowych pytań pracownika w zmianie
 • Analiza Pola Sił
 • Opór w zmianie
 • Działania lidera wobec oponentów
 • Osiem etapów zmiany wg. J.Kotter’a

Rezultaty

 • Doświadczenie roli lidera w czasie zmiany
 • Przećwiczenie doboru i skutków różnorodnych działań przywódcy, zależnie od etapu zmiany i gotowości pracowników
 • Poznanie modelu 3 faz zmiany wg. Kurta Levina
 • Analiza skuteczności działań lidera w poszczególnych fazach zmiany
 • Określenie aktualnego poziomu wskaźnika umacniania ducha
 • Wypracowanie i omówienie wykresu efektywności zespołu w zmianie
 • Zrozumienie obaw pracownika pojawiających się podczas przechodzenia przez zmianę 
 • Wypracowanie skutecznych form i  zagadnień w komunikacji z pracownikami
 • Pogłębienie rozumienia przejawów i źródeł oporu wobec zmian  

GRA: Efekt: Zmiana

Gracze w grze Efekt: Zmiana mają za zadanie przeprowadzić swój zespół przez cały proces zmiany w firmie. Każdy z graczy stanie się menedżerem zespołu sześciu pracowników,…

INNE SZKOLENIA W AKADEMII MENEDŻERA
SZKOLENIE

Zdrowy Umysł

Zdrowy umysł to kompleksowy program skoncentrowany na promowaniu higieny psychicznej, profilaktyce oraz wsparciu w obszarze zdrowia psychicznego. …

5
SZKOLENIE

Efektywna Praca Zdalna

Program edukacyjno-rozwojowy, wspierający pracowników w obszarze dbania o efektywność w warunkach pracy zdalnej. Dotyka takich…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie Zespołem Zdalnym

To cykl działań szkoleniowych, które mają na celu wsparcie menedżerów w efektywnym zarządzaniu zespołami rozproszonymi. …

5