Prowadzenie szkoleń online

Podczas szkolenia poświęconego pracy trenera w sieci będzie można zapoznać się ze sposobami prowadzenia szkoleń online łącznie z narzędziami aktywizującymi dostępnymi w sieci. Umiejętność zaplanowania szkolenia, przygotowania programu aż do przeprowadzenia szkolenia z uwględnieniem radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Dzięki wykorzystaniu bogatego doświadczenia naszych trenerów w rozwoju kompetencji, zastosowaniu różnorodnych technik pracy z grupą oraz skutecznych narzędzi online, możemy dostarczyć odpowiednie warunki dla Państwa pracowników, by mogli w ciekawy, angażujący i skuteczny sposób podnieść swoje kompetencje we wskazanym obszarze.

Warsztat 1

Uczestnicy doświadczą na sobie kolejno kilku form pracy z grupą w warunkach online oraz dowiedzą się, jak przygotować takie ćwiczenie „od kuchni”. Poznają najważniejsze wady i zalety wybranych platform oraz narzędzi, które mogą wykorzytać do prowadzenia szkoleń i działań rozwojowych.
Pod okiem trenera wypracują praktyki projektowania warsztatów w taki sposób, aby uzyskać oczekiwany zwrot z inwestycji w szkolenia. Dowiedzą się, jak selekcjonować materiał i dobierać formy do celów rozwojowych oraz co (jeśli w ogóle) robić z materiałami, które nie zmieszczą się na warsztacie online.

Cele

 • Rozwój umiejętności określania celów i efektów warsztatów online
 • Zwiększenie wiedzy nt. dostępnych platform, narzędzi i metod prowadzenia warsztatów online oraz ich doboru
 • Podniesienie wiedzy w zakresie projektowania i wykorzystywania metod blended learning oraz aktywności typu pre- i post-work

Zagadnienia

 • Określanie celów i efektów warsztatów
 • Platformy i narzędzia rozwoju online
 • Dobór aktywności, form i metod
 • Aktywności typu pre- i postwork

Metody szkoleniowe

Wiemy, że realna nauka wydarza się w miejscu pracy, dlatego każde szkolenie jest wspierane poprzez dodatkowe treści i aktywności, których nośnikiem jest m.in. platforma on-line. Realizacja treści praktycznych podczas warsztatu jest poprzedzona dostarczeniem pigułek wiedzowych uczestnikom. Jednocześnie uczestnicy zapraszani są do tzw. „preworków”, które mają za zadanie uświadomić im ich aktualną sytuację, w jakiej się znajdują, oraz wyzwania. Po warsztacie uczestnicy realizują zadanie wdrożeniowe ugruntowujące ćwiczone treści i implementujące je w ich środowisko pracy. W tym samym czasie otrzymują krótkie materiały dodatkowe związane z szkoleniem, mające na celu zapobieganiu krzywej zapominania i wsparciu motywacji do wdrożenia nabytych kompetencji.

Warsztat 2

Uczestnicy poznają dobre praktyki przygotowywania siebie, otoczenia oraz narzędzi przed realizacją szkoleń online. Dowiedzą się, jak właściwie kontraktować zasady współpracy na wirtualnej sali oraz określą elementy „kultury szkoleń online”.
Przećwiczą wybrane umiejętności trenerskie, w szczególności zapraszanie uczestników do aktywności, podawanie instrukcji, aktywizowanie i dbanie o dynamikę, zbieranie feedbacku online i radzenie sobie z problemami technicznymi czy utratą koncentracji. Poznają także w praktyce takie narzędzia, jak: Padlet, Miro, Mural, Mentimeter czy Kahoot.

Cele

 • Poznanie dobrych praktyk przygotowywania do warsztatów online (siebie, narzędzi i otoczenia) oraz pracy z kamerą
 • Rozwój umiejętności prowadzenia różnorodnych aktywności online
 • Rozwój umiejętności komunikacji, pracy w przestrzeni wspólnej oraz budowania zaangażowania u uczestników
 • Rozwój umiejętności radzenia sobie z problemami podczas realizacji warsztatów oraz zapobiegania im

Zagadnienia

 • Kontraktowanie się z uczestnikami
 • Trudne sytuacje online
 • Praktyczny trening umiejętności prowadzenia różnorodnych aktywności
INNE SZKOLENIA W AKADEMII EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ
SZKOLENIE

Szkolenia w akademii efektywności osobistej

5
SZKOLENIE

Wywieranie wpływu

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy rozwiną umiejętność wywierania wpływu na innych. Poznają szereg technik komunikacyjnych, pozwalających im na przekonywanie…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie sobą w czasie

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakimi kryteriami powinni kierować się podczas wykonywania zadań. Pomoże im w tym gra szkoleniowa Twój…

5