Wywieranie wpływu

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy rozwiną umiejętność wywierania wpływu na innych. Poznają szereg technik komunikacyjnych, pozwalających im na przekonywanie do swoich racji bez uciekania się do manipulacji.

Na początku nauczą się przedstawiać korzyści płynącez ich propozycji. Następnie przećwiczą sposoby na uniknięcie i złagodzenie ewentualnych obiekcji. Aby dobrze zrozumieć poruszane metody, zastosują je na materiale przygotowanym przez trenera, a następnie na sytuacjach zaczerpniętych z ich życia zawodowego. Kolejnym elementem szkolenia będą metody budowania i zadawania pytań hipotetycznych i spekulatywnych, mających zachęcić rozmówcę do spojrzenia na nasze propozycje z odpowiadającej nam perspektywy. Na koniec uczestnicy poznają złożony, pięcioetapowy schemat komunikacji perswazyjnej PSF. Pod okiem trenera przygotują się do sytuacji czekających ich w najbliższym czasie po szkoleniu.

Wiedza

 • rola motywacji w budowaniu korzyści
 • metody budowania argumentów
 • techniki wyprzedzania obiekcji
 • pytania genetyczne, faktograficzne i hipotetyczne
 • schemat Persuasive Selling Format

Rezultaty

 • uczestnicy znają techniki budowania racjonalnej argumentacji,
 • uczestnicy nie mają problemu z obroną swoich racji, będąc pod presją,
 • uczestnicy budują propozycje, które spotykają się z mniejszą ilością obiekcji i słabszym oporem,
 • uczestnicy wykazują większą pewność siebie w sytuacjach perswazyjnych,
 • uczestnicy wiedzą, jak wykorzystywać pytania w celu wywarcia wpływu na innych,
 • uczestnicy znają schemat przygotowania i stosowania komunikatów opartych o model PSF.

GRA: Most na Rzece Sava

Współpraca z klientami mogłaby przebiegać lepiej? Zaproś uczestników szkolenia do rozgrywki Mostu na Rzece Sava. Sprawdźcie, jak powinien pracować dobry konsultant. Firma klienta…

INNE SZKOLENIA W AKADEMII EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ
SZKOLENIE

Radzenie sobie ze stresem

Uczestnicy poznają metodę racjonalnej terapii zachowań. Zajmą się m.in. takimi zagadnieniami jak biologiczne i psychologiczne mechanizmy powstawania stresu…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie sobą w czasie

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakimi kryteriami powinni kierować się podczas wykonywania zadań. Pomoże im w tym gra szkoleniowa Twój…

5
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy zadadzą sobie pytanie, co muszą zrobić, żeby feedback był prostszy i nieobciążający emocjonalnie. Odpowiedź na to pytanie…

5