Radzenie sobie ze stresem

Uczestnicy poznają metodę racjonalnej terapii zachowań. Zajmą się m.in. takimi zagadnieniami jak biologiczne i psychologiczne mechanizmy powstawania stresu i emocji.

Dowiedzą się również, jak emocje wpływają na zachowanie, i poznają ABCD emocji. Dalej skupią się na tematach związanychz semantyką – doświadczą tego, jak ich sposób myślenia wpływa na emocje. Wypracują zdrową semantykę dotyczącą używania elementów językowych, którymi negatywnie na siebie wpływają. W drugim dniu szkolenia uczestnicy będą kontynuować pracę nad semantyką. Poznają narzędzie pracy z przekonaniami – metodę RSA – którą przećwiczą, pracując na przykładach z własnego życia. Następnie poznają zasady zdrowego myślenia oraz zgłębią wiedzę z zakresu neurofizjologii powstawania emocji, zachowań i nawyków. Na koniec nauczą się radzić sobie ze zmianą, budować motywację do zmiany
i lepiej zrozumieją jej przebieg.

Wiedza

  • racjonalna terapia zachowań
  • neurofizjologia ABCD emocji
  • RSA – schemat pracy z przekonaniami
  • zasady zdrowego myślenia
  • semantyka

Rezultaty

  • uczestnicy rozumieją własne mechanizmy zachowań,
  • uczestnicy potrafią wykorzystać semantykę w pracy z emocjami,
  • uczestnicy wiedzą, jak zacząć zdrowo myśleć,
  • uczestnicy biorą odpowiedzialność za swoje emocje i zachowania.

Metody szkoleniowe

Uczestnicy wezmą udział w grupowych oraz indywidualnych ćwiczeniach, eksperymentach myślowych, które pomogą im uświadomić sobie swoje przekonania. Na przykładach ze swojego życia wypracują zdrową semantykę.

INNE SZKOLENIA W AKADEMII EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ
SZKOLENIE

Szkolenia w akademii efektywności osobistej

5
SZKOLENIE

Wywieranie wpływu

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy rozwiną umiejętność wywierania wpływu na innych. Poznają szereg technik komunikacyjnych, pozwalających im na przekonywanie…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie sobą w czasie

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakimi kryteriami powinni kierować się podczas wykonywania zadań. Pomoże im w tym gra szkoleniowa Twój…

5