Tworzenie angażującego środowiska pracy

Obie części warsztatów online zbudowane zostały wokół holistycznego podejścia do zaangażowania i efektywności pracownika opartego na jego cyklu życia w organizacji. W założeniu każdy jego etap powinien wspierać cele firmy i indywidualne cele danej osoby. Bo jak powiedział Simon Sinek: „…jeśli inwestujesz finanse oczekujesz zwrotu z inwestycji, jeśli inwestujesz emocje chcesz współuczestniczyć.”

Podczas warsztatów poruszymy kwestie skutecznego tworzenia angażującej kultury pracy poprzez właściwe działania i wspieranie innych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w popularnym aktualnie podejściu opartym na Manifeście Agile. Praca nad indywidualnymi mapami motywacji oraz case study globalnych firm przybliży procesową teorię oczekiwań Vrooma. Następnie zainspirowani podejściem motywacji 3.0 zwanej tez potocznie Drive propagowanym przez Dana Pinka poszukamy możliwości praktycznego kreowania angażującego środowiska pracy w firmach i zespołach zarządzanych przez uczestników szkolenia. Wytycznymi będą tutaj trzy obszary zwane filarami: autonomia, mistrzostwo i poczucie celu.

Podczas drugiego spotkania, doświadczenie motywującego monitoringu oraz poznanie i przećwiczenie modelu rozmowy mobilizującej, wyposaży słuchaczy w konkretne narzędzia budujące i utrzymujące zaangażowanie pracowników. Intensywnie interaktywne warsztaty online, uświadamiające i ćwiczące kompetencje budowania zaangażowania, pozwolą uczestnikom nie tylko uświadomić sobie jak wielki wpływ mają na budowanie angażującego środowiska pracy dla swoich pracowników, ale też wprost jak radzić sobie z zapewnieniem odpowiedniego poziomu motywacji w swoich
zespołach.

Wiedza

 • Manifest Agile HR
 • Koncepcja zaangażowania Q12 Gallupa
 • Dwuczynnikowa teoria motywacji wg Herzberga
 • Procesowa teoria oczekiwań Vrooma
 • Teoria motywacji 3.0 Drive wg D.Pinka
 • Autonomia, mistrzostwo, poczucie wyższego celu jako filary angażującego środowiska pracy – praktyczne zastosowanie
 • Praktyka angażującego monitoringu
 • Prowadzenie motywujących rozmów mobilizujących

Rezultaty

 • Uczestnicy poznają szerokie spektrum narzędzi i metod motywowania zarówno indywidualnych pracowników, jak i całych zespołów

 • Uczestnicy zrozumieją podstawowe mechanizmy rządzące motywacją ludzi i będą mogli zastosować w praktyce płynące z nich wnioski

 • Uczestnicy przeanalizują swoje praktyki kierownicze pod kątem efektywnego motywowania i wybiorą obszary, w których mogą podnieść swoją efektywność

 • Uczestnicy przećwiczą sposoby angażującego zlecania zadań i radzenia sobie z niechęcią pracowników

 • Uczestnicy będą potrafili udzielić motywującej informacji zwrotnej oraz przeprowadzić rozmowę z pracownikiem osiągającym niskie wyniki w pracy

Czas trwania: 8 godzin w modułach 4-godzinnych

 Dla kogo:

 • dla każdego zarządzającego zespołem lub przygotowującego się do tej roli,
 • dla pracowników działów HR

Skontaktuj się z nami

ZOBACZ TAKŻE
SZKOLENIA POKAZOWE

Bezpłatne wydarzenia

Dowiedz się, jak wyglądają nasze szkolenia, w jaki sposób pracujemy i jak korzystamy z autorskich gier szkoleniowych. Zapisz się na wydarzenie!…

5
AKADEMIA

Akademia Menedżera

Akademia Menedżera to kompleksowy program szkoleniowy, który rozwija umiejętności menedżerskie osób na stanowiskach liderskich i…

5
SZKOLENIE

Fundamenty zarządzania projektami

Program Fundamenty zarządzania projektami to seria sześciu interaktywnych warsztatów, realizowanych online w kameralnych grupach. Dzięki…

5