W trakcie serii warsztatów Akademii Lean uczestnicy poznają techniki i będą mieli okazję wypracowac rozwiązania w kluczowych obszarach funkcjonowania organizacji zgodnie z zasadą LEAN. Warsztaty podzielone czasem na zadania wdrożeniowe i sprawdzenie w praktyce rozwiązań wypracowanych na spotkaniach pozwolą praktycznie poznać i wdrożyć filozofię LEAN

W trakcie części praktycznej, na stanowiskach pracy uczestników, identyfikowane będą obszary do doskonalenia oraz dobre praktyki które mogą być przenoszone dalej w organizacji. W części teoretycznej uczestnicy będą poznawać poszczególne narzędzia szczupłej produkcji oraz zasady związane z wdrażaniem zmian w organizację.
Szczególny nacisk położymy na wypracowywanie przez uczestników praktycznych rozwiązań i ich późniejsze wdrażanie w podległych obszarach. Dzięki platformie blended-learning, pomiędzy poszczególnymi warsztatami uczestnicy będą raportować sobie wzajemnie postępy wdrożeń.

Moduł 1: Marnotrawstwa (MUDA), ich identyfikacja i co z nimi zrobić?

 • 8 podstawowych marnotrawstw

 • Spacer produkcyjny i identyfikacja na stanowisku pracy

 • Sugestie eliminacji – zmniejszania strat

 • Myślenie scenariuszowe- ocena sugestii

Moduł 2: Zoning – podział pracy na obszary odpowiedzialności i zasad

 • Zasady Zoningu
 • Podział obszaru na strefy i przydzielanie odpowiedzialności
 • Wizualizacja i ergonomia na stanowisku pracy
 • 5S w praktyce
 • Standardy na utrzymanie porzdku i czystości
 • Wizualizacja poruszania się – wykres spagetti

Moduł 3: Standardy i praca standaryzowana

 • Gdzie standardy si przydają, a gdzie nie?
 • Jak tworzyć standardy- narzędzia standardów: lekcje jednopunktowe, czeklisty, instrukcje
 • Wdrażanie zmian – jak osłabiać siły hamujące
 • Ćwiczenie tworzenia standardów

Moduł 4: TWI (Training Within Industry) – wdrażanie standardu

 • Specyfika uczenia ludzi dorosłych
 • APP- arkusz podziału pracy
 • TWI- 4 kroki
 • Utrzymanie standardu i jego zmiany

Moduł 5: Problem solving – rozwiązywanie problemów produkcyjnych

 • Definiowanie problemu
 • Zbieranie i analiza danych: Pareto, 5w2h, diagram ishikawy
 • Matryca wysiłek/rezultat
 • Ocena rezultatów

Moduł 6: Jakość – VSM, TPM i ciągłe doskonalenie w perspektywie klienta

 • Straty i autonomous maintenance jako jedno z rozwiązań
 • VSM- one piece flow oraz przepyw informacji
 • PDCA i inne – ciągłe doskonalenie w praktyce
INNE SZKOLENIA W AKADEMII ZESPOŁU
SZKOLENIE

Przywództwo sytuacyjne

Symulacja biznesowa „Gorączka złota”- dzięki doświadczeniu w pracy w dynamicznie zmiennym środowisku widoczna jest efektywność stylów…

5
SZKOLENIE

TTT (Train The Trainers)

Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy poznają i zrozumieją specyfikę uczenia się dorosłych. Przez całe szkolenie uczestnicy będą pracować z…

5
SZKOLENIE

Przywództwo dla bezpieczeństwa

W trakcie pierwszego dnia uczestnicy dzięki grze szkoleniowej Ostatnia Wyprawa uświadomią sobie procesy stojące za tolerancją ryzyka oraz swoją…

5