Autoprezentacja w miejscu pracy

W trakcie jednodniowego szkolenia uczestnicy poznają zasady budowania autorytetu, radzenia sobie z tremą i stresem oraz jak dobrać właściwy typ prezentacji do określonego celu. Oprócz warstwy informacyjnej uczestnicy przećwiczą w praktyce techniki radzenia sobie z tremą oraz przeprowadzenie autoprezentacji

Moduł 1

Pierwszy moduł będzie poświęcony efektywnemu rozpoczęciu wystąpienia. Skupimy się w dużej mierze na efekcie jaki chcemy wywrzeć na słuchaczach podczas pierwszego kontaktu. Uczestnicy poznają sposoby budowania autorytetu mówcy, wzbudzania sympatii i zaufania wśród audytorium. Na koniec modułu każdy uczestnik przygotuje swój własny “elevator pich”, czyli krótkie przedstawienie siebie, firmy, lub produktu, np. w kontekście wizyty kierownictwa na zakładzie.
W druga część tego modułu poświęcona będzie opanowaniu tremy i stresu podczas wystąpień. Uczestnicy poznają przyczyny powstawania stresu. Następnie poprzez ćwiczenia improwizacyjne doświadczą innego spojrzenia na kwestie tremy i lęku przed oceną. Ostatnim elementem modułu będzie zapoznanie się i przećwiczenie prostych i praktycznych metod redukcji stresu przed i w trakcie wystąpienia.

Zagadnienia

  • Budowanie autorytetu mówcy: wizerunek mówcy, pierwsze wrażenie, jak się ciekawie przedstawić i mówić o sobie, Elevator Pitch
  • Sposoby radzenie sobie ze stresem w sytuacji wystąpień
  • Psychiczne i fizyczne sposoby radzenia sobie z tremą i stresem
  • Autoprezentacja podczas GEMBY – grupowe rozwiązywanie problemów

Moduł 2

Podczas kolejnego modułu odpowiemy na pytanie o cel jaki chcemy osiągnąć dzięki naszemu wystąpieniu, jakie chcemy wzbudzić emocje i co słuchacze powinni zrobić, gdy już skończymy. Uczestnicy poznają 7 najlepszych struktur i dowiedzą się, którą z nich wybrać ze względu na planowany efekt. Nauczą się dostosować narrację do publiczności, tematu i długości wystąpienia.
Uczestnicy poznają praktyczne wskazówki, które ułatwiają przeprowadzenie profesjonalnych spotkań przy tablicy oraz na stanowisku pracy. Trener podzieli się wskazówkami, co warto zrobić przed samym wystąpieniem, jak zbudować pewność siebie i przykuć uwagę na samym początku wystąpienia i jak nią zarządzać w trakcie.
Uczestnicy wezmą udział w praktycznych ćwiczeniach przeprowadzonych w ich zakładzie pracy, podczas których na realnych sytuacjach przećwiczą autoprezentację.
Uczestnicy wypracują zasady skutecznego prowadzenia spotkań zarówno stacjonarnych jak prowadzonych za pomocą tele i videkonferencji.

Zagadnienia

  • Jaki mam cel, czyli po co w ogóle występuję
  • Rodzaje wystąpień ( informacyjne, inspiracyjne, edukacyjne, motywacyjne, sprzedażowe, menedżerskie)
  • Analiza publiczności, czyli do kogo będę mówił i jak dostosować komunikat
  • Prowadzenie efektywnych spotkań (stacjonarne, wirtualne)
  • Przygotowanie i prowadzenie spotkań przy tablicy oraz na stanowisku
INNE SZKOLENIA W AKADEMII ZESPOŁU
SZKOLENIE

Audyty behawioralne

To szkolenie jest podzielone na część warsztatową oraz praktyczną w miejscu pracy. Podczas pierwszej części, w trakcie ćwiczeń warsztatowych, uczestnicy…

5
SZKOLENIE

TTT (Train The Trainers)

Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy poznają i zrozumieją specyfikę uczenia się dorosłych. Przez całe szkolenie uczestnicy będą pracować z…

5
SZKOLENIE

Instruktaż stanowiskowy

Jak skutecznie wdrażać nowych pracowników w obowiązki? Instruktaż stanowiskowy pozwala rozwinąć umiejętności pracowników i trenerów w…

5