Audyty behawioralne

To szkolenie jest podzielone na część warsztatową oraz praktyczną w miejscu pracy.

Podczas pierwszej części, w trakcie ćwiczeń warsztatowych, uczestnicy poznają przygotowane wcześniej narzędzie audytu i jego metodologię. Przećwiczą obserwowanie zachowań, rozwieją wątpliwości co do ich interpretacji. Nauczą się zapisywania i komunikowania swoich obserwacji. W części drugiej uczestnicy nauczą się obserwacji pracy w swoim zakładzie. Doświadczą trudności związanych z zadawaniem pytań, uszczegóławianiem odpowiedzi, budowaniem kontaktu oraz komunikowaniem wyników.

Wiedza

  • formularze audytu behawioralnego
  • specyficznego dla organizacji
  • audyt behawioralny
  • praktyki reagowania w trudnej sytuacji

Rezultaty

  • uczestnicy otrzymają formularze prowadzenia audytów behawioralnych dla wskazanych stanowisk,
  • uczestnicy znają metodologię zapisu i wykorzystania obserwacji audytowych,
  • uczestnicy są świadomi sposobów prowadzenia i komunikowania audytów,
  • uczestnicy wiedzą, jak prowadzić rozmowy audytowe zarówno w sytuacji abstrakcyjnej, jak i bezpośrednio związanej z wykonywaną pracą.

Formularze audytów

Wszystkie narzędzia i metody właściwego dla organizacji sposobu prowadzenia audytu behawioralnego ustalamy wcześniej i wypracowujemy w formie doradztwa. Dzięki temu podczas szkolenia możemy komunikować utworzone wcześniej zasady: kto przeprowadza audyt, z jaką częstotliwością, a także: treść formularza przeprowadzenia audytu i istotę dokumentacji, oraz sposób jej wykorzystania.

INNE SZKOLENIA W AKADEMII ZESPOŁU
SZKOLENIE

Przywództwo sytuacyjne

Symulacja biznesowa „Gorączka złota”- dzięki doświadczeniu w pracy w dynamicznie zmiennym środowisku widoczna jest efektywność stylów…

5
SZKOLENIE

TTT (Train The Trainers)

Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy poznają i zrozumieją specyfikę uczenia się dorosłych. Przez całe szkolenie uczestnicy będą pracować z…

5
SZKOLENIE

Instruktaż stanowiskowy

Jak skutecznie wdrażać nowych pracowników w obowiązki? Instruktaż stanowiskowy pozwala rozwinąć umiejętności pracowników i trenerów w…

5