Instruktaż stanowiskowy

Jak skutecznie wdrażać nowych pracowników w obowiązki? Instruktaż stanowiskowy pozwala rozwinąć umiejętności pracowników i trenerów w zakresie przekazywania swoich kompetencji nowo zatrudnionym.

Szkolenie przeznaczone dla ekspertów – skupia się na praktycznym ćwiczeniu procedur dzielenia się wiedzą. W trakcie warsztatów uczestnicy wielokrotnie doświadczą skuteczności prawidłowo przeprowadzonego instruktażu stanowiskowego. Skuteczne wdrożenie procedur w organizacji zwiększy efektywność szkoleń wewnętrzych oraz szkoleń serwisowych u klienta. To także kolejny krok czyniący z organizacji miejsce skutecznego dzielenia się wiedzą.

Wiedza

  • cykl Kolba

  • trójkąt kompetencji

  • najczęstsze błędy w szkoleniach

  • analiza dotychczasowych praktyk

  • Arkusz Podziału Pracy

  • IS – procedura pełnego instruktażu

Rezultaty

  • skrócenie czasu szkolenia nowych pracowników

  • mniejsza liczba błędów i wysoka jakość pracy nowych pracowników

  • zadowolenie instruktorów związane z poziomem szkolonych pracowników

  • brak konieczności wielokrotnego powtarzania danego szkolenia

APP – arkusz podziału pracy

W trakcie pracy w grupach uczestnicy przygotują podstawowe narzędzie instruktażu – APP (arkusz podziału pracy) dla wskazanych przez trenerów prostych czynności produkcyjnych.

INNE SZKOLENIA W AKADEMII ZESPOŁU
SZKOLENIE

Przywództwo sytuacyjne

Symulacja biznesowa „Gorączka złota”- dzięki doświadczeniu w pracy w dynamicznie zmiennym środowisku widoczna jest efektywność stylów…

5
SZKOLENIE

TTT (Train The Trainers)

Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy poznają i zrozumieją specyfikę uczenia się dorosłych. Przez całe szkolenie uczestnicy będą pracować z…

5
SZKOLENIE

Przywództwo dla bezpieczeństwa

W trakcie pierwszego dnia uczestnicy dzięki grze szkoleniowej Ostatnia Wyprawa uświadomią sobie procesy stojące za tolerancją ryzyka oraz swoją…

5