Budowanie kultury bezpieczeństwa

Podczas szkolenia uczestnicy bedą mieli okazję poznać różne aspekty budowania kultury bezpieczeństwa – od modeliu Krzywej Bradleya po trójkąt bezpieczeństwa. WYkorzystamy w trakcie szkolenia nasze autorskie gry – Ostatnia Wyprawa, Licho nie Śpi pokazując jak nowoczesne szkolenia z zakresu szeroko rozumianego BHP mogą się różnić od tradycyjnej prezentacji slajdów.

Proponujemy 3 formaty warsztatów stacjonarnych z grami edukacyjnymi:

 • 8-godzinne szkolenie – warsztat skierowany do pracowników dozoru
 • 4-godzinny event z grą „Ostatnia Wyprawa” – krótkie, inspirujące wydarzenie kierowane szczególnie do kierowników liniowych, mistrzów, brygadzistów
 • 2-godzinny event z grą „Licho nie śpi” – krótkie wydarzenie, w atrakcyjnej formie kierowane do wszystkich pracowników w organizacji

Wiedząc, jak niewiele informacji zostaje zastosowanych w życiu uczestników nawet po najciekawszym wykładzie oraz jak niska jest zazwyczaj gotowość do stosowania nowych umiejętności, skupimy się na kształtowaniu postaw dotyczących bezpieczeństwa pracy. Dzięki zastosowaniu gier szkoleniowych uczestnicy w bezpiecznej przestrzeni gry doświadczą konsekwencji własnych wyborów. Po rozgrywce trenerzy dokonają transferu na rzeczywistość zawodową uczestników, co pozwoli budować u uczestników świadomość praktyk na rzecz bezpieczeństwa oraz własnej odpowiedzialności za swoje środowisko pracy.

Moduł 1

W tym module uczestnicy skonfrontują się z możliwościami i ograniczeniami dozoru oraz roli kierownika i mistrza w zakresie budowania bezpieczeństwa w zespołach produkcyjnych oraz z praktycznymi wyzwaniami w tym obszarze.
Doświadczenie gry pozwoli im zrozumieć źródła niebezpiecznych zachowań i przyczyny rosnącej w miarę upływu czasu tolerancji na ryzyko. Uczestnicy zrozumieją, dlaczego wiele działań mających budować kulturę bezpiecznej pracy, jest wdrażanych tylko pozornie. Odpowiedzą sobie na pytanie, skąd ich pracownicy czerpią wiedzę na temat tego, w jaki sposób pracować i czym ta wiedza skutkuje. Dzięki modelowi krzywej Bradleya ocenią kulturę bezpieczeństwa panującą w swoim zakładzie i skonfrontują się z powtarzającymi się wyzwaniami dla bezpieczeństwa w swoich zespołach.

Cele

 • Uświadomienie odpowiedzialności i roli dozoru, bezpośrednich przełożonych i kadry zarządzającej w obszarze budowania bezpieczeństwa w firmie
 • Wzrost świadomości źródeł niebezpiecznych zachowań i przyczyn wzrostu tolerancji na ryzyko u pracowników
 • Ocena aktualnego poziomu kultury bezpieczeństwa w zespole i organizacji
 • Identyfikacja najczęstszych niebezpiecznych zachowań w zespole.

Zagadnienia

 • Rola oczekiwań – lider bezpieczeństwa
 • Gra szkoleniowa Ostatnia Wyprawa
 • Tolerancja na ryzyko
 • Krzywa Bradleya
 • Niebezpieczne zachowania

GRA: Ostatnia Wyprawa

Szukasz narzędzia, które uświadomi Twoim pracownikom, że warto bezpiecznie pracować? Gra szkoleniowa Ostatnia Wyprawa porusza temat bezpieczeństwa pracy. W trakcie rozgrywki…

Moduł 2

W drugiej części dnia uczestnicy przećwiczą procedury komunikacyjne wpływające na postawy wobec bezpieczeństwa. Dzięki wykorzystaniu pytań otwartych o przyszłość, nauczą się uświadamiać swoim współpracownikom bliższe i dalsze skutki ich niebezpiecznych zachowań. W formie scenek symulacyjnych, na przykładach ze swojego zakładu, przećwiczą prowadzenie rozmów interwencyjnych w sytuacjach potencjalnie wypadkowych. Poznają także podstawy interwencji kryzysowej oraz sposoby utrwalania pozytywnych zachowań w firmie.

Cele

 • Uświadomienie konsekwencji najczęściej popełnianych błędów w rozmowach o bezpieczeństwie
 • Poznanie narzędzi do budowania świadomości u pracowników
 • Rozwój umiejętności prowadzenia rozmów i prowadzania działań zmieniających nawyki i utrwalających bezpieczne zachowania.

Zagadnienia

 • Bliskie i dalekie skutki podejmowanych działań
 • Trójkąt bezpieczeństwa
 • Rozmowa Interwencyjna
 • Komunikowanie oczekiwań
 • Motywowanie do bezpiecznej pracy
 • Utrwalanie nawyków

GRA: Licho nie śpi

Uczestnicy rozegrają grę szkoleniową “Licho nie śpi”, która pozwala w nieskomplikowany i atrakcyjny sposób poznać podstawowe dobre praktyki dbania…

INNE SZKOLENIA DLA PRZEMYSŁU
SZKOLENIE

Audyty behawioralne

To szkolenie jest podzielone na część warsztatową oraz praktyczną w miejscu pracy. Podczas pierwszej części, w trakcie ćwiczeń warsztatowych, uczestnicy…

5
SZKOLENIE

TTT (Train The Trainers)

Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy poznają i zrozumieją specyfikę uczenia się dorosłych. Przez całe szkolenie uczestnicy będą pracować z…

5
SZKOLENIE

Instruktaż stanowiskowy

Jak skutecznie wdrażać nowych pracowników w obowiązki? Instruktaż stanowiskowy pozwala rozwinąć umiejętności pracowników i trenerów w…

5