Handlowiec online

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, co wpływa na jakość i skuteczność spotkań handlowych online.

Poznają najlepsze praktyki przygotowania spotkania online – zarówno w obszarze technicznym, jak i merytorycznym. Nauczą się jak mimo kontaktu na odległość wywierać wpływ oraz budować relację z klientem. Poznają i przećwiczą model prowadzenia spotkania dostosowany do warunków zdalnych oraz model kontraktowania się na rezultat. Szkolenie zakończy się przygotowaniem indywidualnych planów rozwoju w obszarze prowadzenia zdalnej sprzedaży.

Wiedza

 • Przygotowanie do sprzedaży zdalnej
 • Aspekty techniczne i logistyczne spotkań online
 • Aspekty społeczne i wizerunkowe spotkań online
 • Przebieg spotkania online i kontraktowanie rezultatu
 • Metody angażowania klienta podczas spotkań online
 • Wywieranie wpływu w świecie online
 • Budowanie relacji podczas spotkań handlowych online

Rezultaty

 • Uczestnicy potrafią przygotować się merytorycznie i technicznie do spotkania online
 • Uczestnicy potrafią poprowadzić profesjonalne spotkanie online
 • Uczestnicy znają i potrafią zastosować model kontraktowania przebiegu i rezultatu spotkania
 • Uczestnicy znają zasady wywierania wpływu podczas zdalnego spotkania z klientem
 • Uczestnicy znają najlepsze praktyki spotkań online

Czas trwania: 1 dzień (8 godz. lub 2x 4 godz.)

INNE SZKOLENIA ONLINE
SZKOLENIE

Prospecting

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się, jak prowadzić skuteczne działania prospectingowe. Szkolenie rozpocznie się od przeglądu dostępnych…

5
SZKOLENIE

Telefoniczne pozyskiwanie klientów

Podczas szkolenia dowiesz się, jak przygotować się do prowadzenia telefonicznych rozmów sprzedażowych. Poznasz psychologiczne aspekty…

5
SZKOLENIE

Storytelling w biznesie

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak i dlaczego storytelling działa i jak mają się do tego badania ludzkiego mózgu. Następnie…

5