Storytelling w biznesie

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak i dlaczego storytelling działa i jak mają się do tego badania ludzkiego mózgu.

Następnie doświadczają na sobie, jakie emocje wywołują dobre historie i poznają podstawowe struktury budowania historii biznesowych. Podczas pracy warsztatowej każdy uczestnik pozna sposoby wywierania wpływu i wzbudzania emocji dzięki historiom – na tej bazie buduje przynajmniej 3 indywidualne historie. Przed prezentacją swoich historii uczestnicy poznają podstawy retoryki i najlepsze praktyki opowiadania historii. Następnie każdy uczestnik zaprezentuje swoją pracę i otrzyma informację zwrotną ze strony grupy oraz trenera. Na koniec wszyscy uczestnicy przygotowują indywidualny plan dalszego rozwoju w roli storytellerów.

Wiedza

 • Opowiadanie historii, a nauka o mózgu
 • Model storytellingowy PIXARA
 • Uniwersalny model tworzenia historii biznesowych
 • 7 rodzajów opowieści
 • Zasady budowania postaci w historiach biznesowych
 • Techniki wzbudzania emocji w historiach biznesowych
 • Wykorzystanie historii w sprzedaży, marketingu i zarządzaniu
 • Najlepsze praktyki opowiadania historii

Rezultaty

 • Uczestnicy znają zasady działania historii na słuchacza
 • Uczestnicy znają uniwersalne struktury historii biznesowych
 • Uczestnicy potrafią zbudować historię wg. modelu
 • Uczestnicy znają i potrafią zastosować narzędzia retoryczne podczas opowiadania historii
 • Uczestnicy znają zasady wzbudzania emocji w słuchaczach
 • Uczestnicy wiedzą, w jaki sposób i w jakich sytuacjach wykorzystać opowieści biznesowe

Przykładowe zadanie: Przygotuj według schematu historię typu “Happy Client Story” i historię “Kim jestem?”.

Czas trwania: 16 godz. (możliwość swobodnego układania poszczególnych modułów). 

INNE SZKOLENIA ONLINE
SZKOLENIE

Prospecting

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się, jak prowadzić skuteczne działania prospectingowe. Szkolenie rozpocznie się od przeglądu dostępnych…

5
SZKOLENIE

Telefoniczne pozyskiwanie klientów

Podczas szkolenia dowiesz się, jak przygotować się do prowadzenia telefonicznych rozmów sprzedażowych. Poznasz psychologiczne aspekty…

5
SZKOLENIE

Handlowiec online

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, co wpływa na jakość i skuteczność spotkań handlowych online. Poznają najlepsze praktyki przygotowania…

5