Myślenie analityczne

W czasie szkolenia uczestnicy zastanowią się w jaki sposób podejmują decyzję. Porównają analaityczny i intuicyjny model myślenia i przećwiczą wybory metody wspierające podejmowanie właściwych decyzji.

Moduł 1

Moduł będzie okazją do pogłębienia samoświadomości na temat własnych preferencji w obszarze podejmowania decyzji. Uczestnicy poprzez analizę case study o różnym stopniu złożoności, będą mieli możliwość wglądu we własne nawyki stosowane podczas codziennego podejmowania decyzji. Dyskusja nad jakością podjętych decyzji umożliwi refleksję i wybór obszarów własnych kompetencji decyzyjnych, których rozwój będzie kluczem do podniesienia efektywności własnej w podejmowaniu decyzji na stanowisku pracy.

Cele:

 • Dokonanie wyboru pomiędzy myśleniem analitycznym a intuicyjnym – którą drogę do rozwiązania preferujemy a którą należy wybrać
 • Przećwiczenie dostrzegania związków i myślenia przyczynowo-skutkowego
 • Praca z „problemem” i rozwiązaniami – case study

Zagadnienia:

 • Analiza własnych kompetencji w obszarze diagnozy i podejmowaniu decyzji
 • Złożoność problemu vs metoda podejmowania decyzji: Koncepcje bezwiednego, intuicyjnego i racjonalnego podejmowania decyzji
 • Case study jako narzędzie pracy

Moduł 2

W ramach drugiego modułu uczestnicy będą mieli okazję w praktyczny sposób zdefiniować, czym jest w kontekście biznesowym ‘podejmowanie decyzji’. Aby tego doświadczyć, wezmą udział w rogrywce gry szkoleniowej Pali się! W szczególności uwaga będzie skupiona na: roli przyjmowanej w procesie decyzyjnym, przewidywanie różnych scenariuszy rozwoju sytuacji, podejmowanie decyzji pod presją czasu oraz koordynowanie pracy zespołu. Kolejnym obszarem analizy będzie stopień ryzyka podejmowanej decyzji (pewność, ryzyko, niepewność). Istotnym elementem tego modułu będzie świadomość wpływu własnego zaangażowania w wypracowanie i wdrożenie zadania a jego efektywnością.

Cele:

 • Dokonanie wyboru pomiędzy myśleniem analitycznym a intuicyjnym – którą drogę do rozwiązania preferujemy a którą należy wybrać
 • Przećwiczenie dostrzegania związków i myślenia przyczynowo-skutkowego
 • Praca z „problemem” i rozwiązaniami – case study

Zagadnienia:

 • Analiza własnych kompetencji w obszarze diagnozy i podejmowaniu decyzji
 • Złożoność problemu vs metoda podejmowania decyzji: Koncepcje bezwiednego, intuicyjnego i racjonalnego podejmowania decyzji
 • Case study jako narzędzie pracy

GRA: Pali się!

Praca nad wspólnym projektem, pod presją czasu. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji? Gra Pali się! przyniesie…
INNE SZKOLENIA W AKADEMII EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ
SZKOLENIE

Radzenie sobie ze stresem

Uczestnicy poznają metodę racjonalnej terapii zachowań. Zajmą się m.in. takimi zagadnieniami jak biologiczne i psychologiczne mechanizmy powstawania stresu…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie sobą w czasie

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakimi kryteriami powinni kierować się podczas wykonywania zadań. Pomoże im w tym gra szkoleniowa Twój…

5
SZKOLENIE

Skuteczna informacja zwrotna

Podczas tego szkolenia uczestnicy zadadzą sobie pytanie, co muszą zrobić, żeby feedback był prostszy i nieobciążający emocjonalnie. Odpowiedź na to pytanie…

5