Orientacja na wyniki

W trakcie tego szkolenia uczestnicy będa pracować nad komunikacją na rzecz ostatecznego wyniku we współpracy. Pierwszym działaniem będzie rozgrywka gry szkoleniowej Sojusznicy.

Podczas omówienia uczestnicy skupią się na kwestiach celu i komunikacji w kontekście realizacji stawianych w zespole celów. Następnie ujednolicą definicję tego, czym dla nich jest wynik, oraz to, jaki wynik jest pożądany jako efekt końcowy pracy. Dalej zajmą się analizą celów zorientowanych na klienta, komunikacją na rzecz dbania o jakość usług, przyjmowaniem i poszukiwaniem informacji zwrotnej oraz radzeniem sobie z krytyką.

Wiedza

  • orientacja na cele a jakość współpracy
  • pozyskiwanie informacji zwrotnych z otoczenia
  • orientacja na wyniki
  • podporządkowanie celów indywidualnym celom zespołowym

Rezultaty

  • uczestnicy wiedzą, jak myśleć i działać na rzecz realizacji celów,
  • uczestnicy stawiają cele grupowe ponad indywidualne i uwzględniają ich wzajemne powiązanie,
  • uczestnicy aktywnie szukają informacji na rzecz poprawy dotychczasowych działań,
  • uczestnicy dostrzegają i potrafią wykorzystać umiejętność ciągłego aktualizowania i dostosowywania strategii działania.

GRA: Sojusznicy

Wieloosobowe spotkanie z grą szkoleniową? Integracja inna niż dotąd? Sojusznicy powstali z myślą o tym, by warsztaty dla pracowników były jeszcze ciekawsze i zachęcały do współpracy….

INNE SZKOLENIA W AKADEMII ZESPOŁU
SZKOLENIE

Współpraca w zespole

Podczas tego szkolenia uczestnicy doświadczą tego, jak wysokiej jakości współpraca i komunikacja wpływają na ich życie zawodowe. Na początek wezmą…

5
SZKOLENIE

Budowanie zaufania

W trakcie tego szkolenia uczestnicy będą pracować nad rozwojem wzajemnego zaufania, zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej. Na…

5
SZKOLENIE

Efektywny zespół

To szkolenie będzie pogłębioną kontynuacją analizy gry. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób jako zespół mogą usprawnić swoje działania….

5