Budowanie zaufania

W trakcie tego szkolenia uczestnicy będą pracować nad rozwojem wzajemnego zaufania, zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej.

Na początku będą mieli okazję poznać się lepiej jako ludzie. Celem tego, w zależności od potrzeb, może stać się zarówno poznanie się od strony prywatnej, jak i samoświadomość potrzeb i stylów komunikacji. Następnie przyjrzą się swoim osobistym zasobom w kontekście wyzwań i celów zawodowych. Uczestnicy skupią się na rozpoznaniu i analizie zasobów, które istnieją w zespole, zarówno pod kątem wiedzy, jak i umiejętności. Dzięki temu zrozumieją, jakim są zespołem, jakie zasoby wnosi do grupy każdy z członków, oraz dowiedzą się, jakie działania będą wspierać wzajemne zrozumienie i rozwój zespołu.

 

Wiedza

  • zaufanie osobiste
  • różnice indywidualne
  • zaufanie zawodowe
  • identyfikacja zasobów
  • obraz zespołu
  • plany rozwoju

Rezultaty

  • uczestnicy znają wpływ kwestii zaufania osobistego i zawodowego na jakość pracy zespołu,
  • uczestnicy stają się dla siebie bardziej przewidywalni, dzięki czemu zwiększą wzajemne zaufanie do siebie,
  • uczestnicy widzą siebie jako część zespołu i czują, jak wpływają na funkcjonowanie całego zespołu.

Metody szkoleniowe

Wzajemne prezentacje uczestników na forum grupy, wywiady w parach.
Praca metodami dramowymi nad wybranymi tematami np. komunikacja w zespole.

INNE SZKOLENIA W AKADEMII ZESPOŁU
SZKOLENIE

Zaangażowanie

To szkolenie jest ukierunkowane na budowanie zaangażowania w pracę zespołu. W tym celu uczestnicy wezmą udział w rozgrywce gry szkoleniowej Gorączka Złota….

5
SZKOLENIE

Odpowiedzialność

Podczas szkolenia uczestnicy zajmą się tematem własnej odpowiedzialności i współodpowiedzialności w zespole. Na początku wezmą udział w grze…

5
SZKOLENIE

Skuteczna komunikacja w biznesie

`Dzięki grze szkoleniowej Masz Wiadomość uczestnicy doświadczą skuteczności dostępnych w biznesie form komunikatów. Odpowiedzą sobie na pytanie,…

5