Zaangażowanie

To szkolenie jest ukierunkowane na budowanie zaangażowania w pracę zespołu. W tym celu uczestnicy wezmą udział w rozgrywce gry szkoleniowej Gorączka Złota.

W trakcie omówienia gry zauważą, jak ogromny wpływ ich sposób komunikowania się oraz przekazywania informacji ma na zachowanie zespołu oraz na osiągane wyniki. Uczestnicy poznają też zależność pomiędzy posiadaniem wpływu i odpowiedzialności w zadaniu a poziomem zaangażowania. Na koniec szkolenia będą się przyglądać temu, w jaki sposób w ich zespole przebiegają dyskusje. Dowiedzą się również o obszarach, w których wzrost zaangażowania poprawiłby efektywność.

Wiedza

  • 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg Patrica Lencioniego
  • wpływ procesów komunikacyjnych na współpracę
  • komunikacja i zaangażowanie pracowników
  • identyfikacja z zespołem

Rezultaty

  • uczestnicy identyfikują się ze swoim zespołem i czują, że do niego przynależą, bez względu na funkcję, jaką w nim pełnią,
  • uczestnicy są bardziej zaangażowani w komunikację w zespole dzięki dostrzeżeniu wzajemnych relacji i zależności wyników pracy całego zespołu,
  • uczestnicy dostrzegają swoją proaktywność jako szansę na optymalizację decyzji podejmowanych w zespole i decyzji podejmowanych przez przełożonych.

GRA: Gorączka Złota

Jak skutecznie wydawać polecenia? Zaproś uczestników szkolenia do gry Gorączka Złota, która pozwoli im rozwinąć tę kluczową dla każdego menedżera kompetencję. Gorączka Złota to…

INNE SZKOLENIA W AKADEMII ZESPOŁU
SZKOLENIE

Orientacja na wyniki

W trakcie tego szkolenia uczestnicy będa pracować nad komunikacją na rzecz ostatecznego wyniku we współpracy. Pierwszym działaniem będzie rozgrywka…

5
SZKOLENIE

Budowanie zaufania

W trakcie tego szkolenia uczestnicy będą pracować nad rozwojem wzajemnego zaufania, zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej. Na…

5
SZKOLENIE

Odpowiedzialność

Podczas szkolenia uczestnicy zajmą się tematem własnej odpowiedzialności i współodpowiedzialności w zespole. Na początku wezmą udział w grze…

5