Skuteczna komunikacja w biznesie

Dzięki grze szkoleniowej Masz Wiadomość uczestnicy doświadczą skuteczności dostępnych w biznesie form komunikatów. Odpowiedzą sobie na pytanie, kiedy dana forma jest najbardziej efektywna oraz wspólnie wypracują najlepszy sposób ich stosowania.

Nie można przestać się komunikować, lecz bardzo łatwo jest zostać niezrozumianym, dlatego podczas szkolenia uwaga uczestników zostanie zwrócona na odpowiedzialność, jaka ciąży na
każdym biorącym udział w procesie komunikowania się. Uczestnicy doświadczą sytuacji, w której, wykonując po kolei komunikaty trenera, otrzymają różne rezultaty. Przećwiczą również odczytywanie komunikatów pod względem ich różnych płaszczyzn, tak aby w przyszłości unikać trudnych sytuacji wywołanych złą interpretacją komunikatów. Na koniec uczestnicy wypracują najlepsze praktyki komunikacji biznesowej.

Wiedza

  • model komunikacji
  • kwadrat komunikacyjny F. S. von Thuna
  • narzędzia komunikacji w firmie
  • netykieta

Rezultaty

  • uczestnicy znają poziomy struktury ludzkiej wypowiedzi,
  • uczestnicy świadomie decydują o nadawaniu i odbiorze komunikatów na różnych płaszczyznach,
  • uczestnicy wypracują najlepsze praktyki komunikacji biznesowej,
  • uczestnicy, dzięki analizie rozgrywki w Masz wiadomość, mają świadomość, że czas poświęcony na komunikację jest czasem, którego nie poświęca się na pracę (wytwarzanie),
  • uczestnicy wiedzą, że dobrą efektywność zawodową osiągną po wyważeniu odpowiedniej proporcji komunikacji i pracy,
  • uczestnicy korzystają z narzędzi komunikacji, efektywnie dobierając je do celu.

GRA: Masz Wiadomość

By codzienna komunikacja nie była udręką, lecz pomagała w pracy… Grając w Masz Wiadomość, uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak usprawnić codzienną wymianę informacji, także tę e-mailową….

INNE SZKOLENIA W AKADEMII ZESPOŁU
SZKOLENIE

Zaangażowanie

To szkolenie jest ukierunkowane na budowanie zaangażowania w pracę zespołu. W tym celu uczestnicy wezmą udział w rozgrywce gry szkoleniowej Gorączka Złota….

5
SZKOLENIE

Budowanie zaufania

W trakcie tego szkolenia uczestnicy będą pracować nad rozwojem wzajemnego zaufania, zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej. Na…

5
SZKOLENIE

Odpowiedzialność

Podczas szkolenia uczestnicy zajmą się tematem własnej odpowiedzialności i współodpowiedzialności w zespole. Na początku wezmą udział w grze…

5