Rozmowy o bezpieczeństwie

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Rozmowy o bezpieczeństwie. Na jego kształt składa się 4 godzinny warsztat dla prowadzącyh rozmowy liniowych przełożonych, 6 godzinny warsztat dla służb BHP z wspierania liniowych menedżerów oraz 1 dniowa obserwacja ewaluacyjna po miesiącu projektu.

Warsztaty szkoleniowe pozwolą uczestnikom doświadczyć jak można kreować doświadczenia wspólnego tworzenia kultury bezpieczeństwa. W oparciu o modele nauki dorosłych (Cykl Driscolla) czy zwracanie uwagi na konsekwencje bliższe i dalsze pozwolą nie tylko lepiej przekazać ideę higieny pracy ale też stworzyć środowisko nawzajem dbające o swoje bezpieczeństwo.

Na program szkolenia składa się 4 godzinny warsztat dla prowadzącyh rozmowy liniowych przełożonych, 6 godzinny warsztat dla służb BHP z wspierania liniowych menedżerów oraz 1 dniowa obserwacja ewaluacyjna po miesiącu projektu.
Program skierowany jest do menedżerów i menedżerów liniowych, którzy sami będąc świadomi wagi obszaru bezpieczeństwa mają wyzwanie aby analogiczne przekonanie wzbudzić u swoich podwładnych. Ich głównym przeciwnikiem jest rutyna oraz skupienie na wyniku i optymalizacja wysiłku ze strony współpracowników.
Warsztaty oparte są o praktyki BBS (Behawioral Based Safety). Podczas 4 godzin uczestnicy wielokrotnie będą ćwiczyć prowadzenie 5 minutowych spotkań na temat bezpieczeństwa, rozmowy interwencyjne, kontraktowanie bezpiecznych zachowań oraz wyrabianie nawyków w zespole.
Ze względu na konieczność wysokiej interakcji szkolenia liderów będą prowadzone w około 10 osobowych grupach. W jednym dniu zblokowane są warsztaty dla 2 grup..
Jeden osobny dzień kierowany będzie do służb BHP oraz dedykowanych kierowników. W jego trakcie ćwiczone będą metody wsparcia, wewnątrz organizacyjnego, menedzerów liniowych w zmienianiu kultury bezpieczeństwa.

Projekt zostanie zewaluowany wizytą specjalisty połączoną z obserwacją wybranych uczestników w trakcie prowadzenia spotkań oraz codziennej interakcji w obszarze bezpieczeństwa. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych dni superwizji naszego specjalisty.

Moduł 1: Rozmowy o BHP – w grupie i indywidualnie

Warsztat rozpocznie się od poznania modelu Krzywej Bradleya, zidentyfikowania aktualnego etapu w organizacji i jego konsekwencji w obszarze budowania kultury bezpieczeństwa. Uczestnicy poznają podstawy budowania pętli nawyku- powstawania rutyn niebezpiecznych zachowań. Nauczą się je identyfikować i utrudniać.
Poznają podstawowe sposób uczenia się ludzi dorosłych (Cykl Driscoll’a) i nauczą się go wykorzystywać w obszarze bezpieczeństwa. Zidentyfikują najważniejsze ograniczenia sposobów rozmawiania o bezpieczeństwie- w oparciu o zakazy i sankcje, prezentacje negatywnych konsekwencji, używanie statystyk. Przećwicza zadawanie pytań o skutki bliższe i dalsze niebezpiecznych zachowań oraz kontraktowanie się na bezpieczną pracę. Oba te obszary posłużą nam do ćwiczenia modelu rozmów interwencyjnych i szerzej do poznania metody budowania nawyków w obszarze bezpiecznej pracy (trójkąt dla bezpieczeństwa).
Warsztat zakóńczy się wypracowaniem indywidualanych zobowiazań w obszarze bezpieczeństwa, możliwych do weryfikacji w ciągu nastepnych 30 dni.

Cele:

 • krzywa Bradleya
 • dobre praktyki bezpieczeństwa
 • skutki bliższe i skutki dalsze
 • trójkąt dla bezpieczeństwa
 • parszywa dwunastka
 • zasady języka zachowań
 • odpowiedzialność prawna i cywilna
 • rozmowa o konsekwencjach
 • asertywna odmowa
 • wdrażanie zmian – analiza pola sił

Zagadnienia:

 • uczestnicy otrzymają formularze prowadzenia audytów behawioralnych dla wskazanych stanowisk,
 • uczestnicy znają metodologię zapisu i wykorzystania obserwacji audytowych,
 • uczestnicy są świadomi sposobów prowadzenia i komunikowania audytów,
 • uczestnicy wiedzą, jak prowadzić rozmowy audytowe zarówno w sytuacji abstrakcyjnej, jak i bezpośrednio związanej z wykonywaną pracą.

Moduł 2: Służby BHP i kierownictwo

Warsztat będzie praktycznym ćwiczeniem wspierania zmian w obszarze kultury bezpieczeństwa. Część szkolenia odbędzie się na sali, a część na hali produkcyjnej w trakcie autentycznych sytuacji rozmów o bezpieczeństwie.
Uczestnicy przećwiczą obserwowanie kluczowych zachowań i dawanie informacji zwrotnej o nich. Poprzez zadawanie pytań genetycznych i hipotetycznych nauczą się wzbudzać refeleksję i planowanie u współrozmówców. Tak, aby byli oni w stanie uczyć się na doświadczeniu. Elementy te zostaną przećwiczone w warunkach hali produkcyjnej.
W dalszej części uczestnicy poznają modele wspierania zespołu w zmianie oraz specyfiki źródeł oporu wobec zmian w obszarze bezpieczeństwa. Wypracują metody radzenia sobie z tymi źródłami oporu oraz narzędzia umożliwiające motywowanie liderów do zajmowania się obszarem bezpieczeństwa.

Cele:

 • Poznanie dynamiki budowania Kultury bezpieczeństwa
 • Przećwiczenie prowadzenia obserwacji w kontekście prowadzenia rozmów o bezpieczeństwie
 • Poznanie dynamiki i metod wspierania zmian
 • Poznanie sposobów radzenia sobie ze źródłami oporu
 • Wypracowanie metod motywowania liderów i pracowników do zmian w obszarze bezpieczeństwa

Zagadnienia:

 • Obserwacja uczestnicząca
 • Identyfikacja silnych i słabych stron współpracowników
 • Budzenie refleksji i planowanie działań u rozmówców
 • Wsparcie w zmianie kultury bezpieczeństwa
 • Radzenie sobie z oporem wobec zmiany u liderów
 • Motywowanie do bezpieczeństwa zespołu
INNE SZKOLENIA W AKADEMII ZESPOŁU
SZKOLENIE

Audyty behawioralne

To szkolenie jest podzielone na część warsztatową oraz praktyczną w miejscu pracy. Podczas pierwszej części, w trakcie ćwiczeń warsztatowych, uczestnicy…

5
SZKOLENIE

TTT (Train The Trainers)

Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy poznają i zrozumieją specyfikę uczenia się dorosłych. Przez całe szkolenie uczestnicy będą pracować z…

5
SZKOLENIE

Instruktaż stanowiskowy

Jak skutecznie wdrażać nowych pracowników w obowiązki? Instruktaż stanowiskowy pozwala rozwinąć umiejętności pracowników i trenerów w…

5