Skuteczna informacja zwrotna dla menedżerów

Podczas tego szkolenia uczestnicy będą mieli okazję stanąć przed wyzwaniami dotyczącymi sensu i sposobu udzielania informacji zwrotnej. Zagrają także w grę Informator, która przybliży im te zagadnienia.

 

Dowiedzą się, czy warto wspierać rozwój innych kosztem swoich zasobów oraz poznają rolę przygotowania się do dzielenia i przyjęcia informacji zwrotnej. Podjęte podczas gry decyzje odniosą do swojej  codziennej pracy.

Pracując w grupach, zidentyfikują przeszkody utrudniające przyjmowanie i udzielanie feedbacku oraz nauczą się je pokonywać. Następnie w czasie scen symulacyjnych uczestnicy przećwiczą dawanie sobie informacji zwrotnej  modelami 3K oraz FUKO. Dalej nauczą się formułować parafrazy i klaryfikować komunikaty, a podczas ćwiczeń w parach przyswoją praktyki aktywnego słuchania. Na koniec stworzą action plan zmiany nawyków komunikacyjnych w zespole.

Wiedza

  • model udzielania feedbacku 3K
  • model FUKO

Rezultaty

  • uczestnicy są świadomi tego, jak ważne jest przygotowanie się do udzielenia i przyjęcia feedbacku,
  • uczestnicy znają przeszkody utrudniające skuteczne udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej,
  • uczestnicy rozumieją swoją odpowiedzialność za osłabianie przeszkód związanych z informacją zwrotną,
  • uczestnicy wiedzą, jak udzielać feedbacku za pomocą modeli 3K i FUKO,
  • uczestnicy stosują dojaśnianie usłyszanych wypowiedzi, używając parafraz i klaryfikacji.

GRA: Informator

Czy Twoi pracownicy wiedzą, jak przekazywać innym informacje zwrotne, aby zwiększyć swoją efektywność? Jeśli nie – dowiedzą się tego w grze Informator, która pokazuje, na czym polega…

INNE SZKOLENIA W AKADEMII EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ
SZKOLENIE

Radzenie sobie ze stresem

Uczestnicy poznają metodę racjonalnej terapii zachowań. Zajmą się m.in. takimi zagadnieniami jak biologiczne i psychologiczne mechanizmy powstawania stresu…

5
SZKOLENIE

Wywieranie wpływu

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy rozwiną umiejętność wywierania wpływu na innych. Poznają szereg technik komunikacyjnych, pozwalających im na przekonywanie…

5
SZKOLENIE

Zarządzanie sobą w czasie

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakimi kryteriami powinni kierować się podczas wykonywania zadań. Pomoże im w tym gra szkoleniowa Twój…

5